Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структура та відмінні риси загальних методів політичного аналізу


Структура та відмінні риси загальних методів політичного аналізу

Загальні методи визначають спрямованість, ракурс і методологічне забезпечення всіх етапів політичного аналізу. До них можна віднести інвент-аналіз, ситуаційний аналіз і деякі інші.

Серед загальних методів, які допомагають формуванню найбільш важливих оцінок і способів інтерпретації ситуації, найважливіше значення має івент-аналіз, в рамках якого політичний процес представляється як подієвий ряд, представлений, наприклад, у вигляді виступів політичних лідерів, масових демонстрацій і т.д., кожне з яких надає той чи інший вплив на ситуацію в цілому і за кожним з яких стоять конкретні дійові особи зі своїми інтересами, і т.д. Тим самим даний метод дозволяє упорядкувати потік політичних подій (на противагу накладенню готової концептуальної схеми на ситуацію, що часто призводить до неадекватних результатами), пропонуючи методологічний інструментарій, що допомагає структурувати їх таким чином, щоб крізь низку явищ проявилися об’єктивні тенденції, приховані часом від самих діючих осіб цього процесу. У результаті з’являється можливість виробити об’єктивну оцінку, сформулювати та обгрунтувати прогноз розвитку подій.

Типова схема цього методу аналізу, зокрема, передбачає:

  • виявлення учасників політичного процесу і неполітичних суб’єктів, які стоять за кожним з учасників або роблять вплив на процес в цілому;
  • оцінку рівнів політичного впливу та інших ресурсів кожного з учасників подій і підтримуючих його сил;
  • встановлення стратегічних цілей і тактичних завдань учасників політичного процесу, оцінку розстановки політичних сил та конфігурації інтересів;
  • з’ясування можливих стратегічних союзів і тактичних коаліцій, формування сценаріїв розвитку подій і оцінку характеру реакції учасників і суб’єктів політичного процесу на ті чи інші сценарії розвитку політичної ситуації;
  • формулювання альтернативних дій і оцінку ймовірності їхнього успіху;
  • формування цілісної стратегії на основі оптимальних варіантів дій з урахуванням прогнозу розвитку політичної ситуації, а також засобів і ресурсів для їх реалізації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+