Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Причини виникнення та завдання політичного консультування


Причини виникнення та завдання політичного консультування

В результаті посилення конкуренції на виборах, підвищення вимог виборців до кандидатів і ускладнення мотивацій електоральної участі виявили потребу в більш ретельному плануванні та управлінні поведінкою виборців. Це передбачало хороше знання електоральної психології, запитів громадян, їх типових реакцій на стандартні і критичні ситуації, а також багато інших параметрів їх поведінки, здатні вплинути на їхні політичні уподобання і вибір. У свою чергу така ситуація вимагала проведення спеціальних досліджень електоральної ринку, узагальнення досвіду попередніх кампаній, планування і прогнозування дій з метою найбільш ефективного вкладення коштів та фінансування дій того чи іншого виборчого об’єднання. Враховуючи спеціальний характер такого роду функцій, які не міг виконати сам кандидат або його найближчі помічники, їх виконання вимагало і підбору відповідних виконавців-фахівців.

Консультант перетворювався на носія сучасних наукових знань і передового досвіду, готового сформулювати об’єктивну оцінку, яка цікавить клієнта і спрямована на те, щоб задовольнити його потреби в тих чи інших областях його управлінської діяльності.

Політичне консультування являє собою сферу діяльності фахівців, які працюють в інтересах політиків, надають необхідну їм інформацію, сприяють виробленню тих чи інших політичних рішень, стратегій діяльності політиків для досягнення поставлених перед ними цілей.

Політичне консультування можна визначити і як надання політичними консультантами послуг політичним діячам.

Політичне консультування найчастіше пов’язане з виробленням стратегій політичної діяльності, з формуванням іміджу політиків, з виробленням можливих варіантів управлінських рішень і визначенням методів, за допомогою яких можливе досягнення перемоги в політичній конкурентній боротьбі.

Завданнями політичного консультування є:

1) уточнення проблем, які виникають у клієнта в області політичної діяльності або при взаємодії з політичним полем діяльності суспільства;

2 ) надання поточної допомоги клієнту в процесі вирішення проблемної ситуації;

3) визначення порад і рекомендацій;

4) формування для клієнта пакета з найбільш характерних і типових проблем.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+