Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Стадії та способи консультування


Стадії та способи консультування

Процес політичного консультування, складається з кількох універсальних фаз та етапів взаємодії консультанта із замовником, кожен з яких має свою специфіку відповідно до завдань та цілей.

На першому, підготовчому етапі консультування, відбуваються перші контакти між замовником та консультантом. Консультанту вкрай важливо визначити, хто саме є його клієнтом. Як правило, замовником може бути політичний лідер, іноді – політична або громадська організація, орган, партія тощо. На першому етапі консультант повинен з’ясувати не тільки конкретну потребу замовника в його порадах, але часові рамки взаємодії з ним. Так, замовник може потребувати короткострокові консультації для вирішення локальної або навіть приватної проблеми. В інших випадках йому необхідна регулярна взаємодія з консультантом.

На даному етапі також окреслюється те коло завдань (проблем), які повинен вирішити консультант. Для політичного консультанта при цьому вкрай необхідно з’ясувати справжні причини (достатньо часто приховані), які підштовхнули клієнта звернутися по професійну допомогу.

На другому етапі головна увага приділяється безпосередньо поточній діагностиці питань, що потребують вирішення. Консультант за допомогою різноманітних методів, які використовуються у політичній аналітиці, детально аналізує позитивні та негативні фактори, що впливають на розвиток проблемної ситуації, з’ясовує причини виникнення проблемних моментів, для вирішення яких він був покликаний, розглядає у разі необхідності склад акторів, які впливають на стан питання тощо. Важливим є зіставлення інформаційної бази, яку отримав консультант, з інформаційною базою, якою оперує з даної проблеми замовник. Оптимальним є допуск консультанта до конфіденційної інформації, що дозволить чітко з’ясувати ті обмеження, у рамках яких замовник може діяти для вирішення проблеми.

На основі отриманих результатів консультант приступає до останнього етапу – формулювання конкретних пропозицій з приводу наявної проблеми.

Розробка практичних рекомендацій є невід’ємною частиною роботи не лише політичного консультанта, а й політичного аналітика. Фактично можна стверджувати, що критерієм успіху аналітика є те, якою мірою його аудиторія (безпосередні замовники) діє згідно з його порадами та рекомендаціями.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+