Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Право Європейського Союзу як сфера наукового пізнання та навчальна дисципліна

Право Європейського Союзу як сфера наукового пізнання та навчальна дисципліна

Предметом ПЄС є суспільні відносини, що складаються в ході комплексної інтеграції країн Європейського континенту, які одночасно є результатом і інструментом інтеграційних процесів.

Методи права ЄС – це методи правового регулювання суспільних відносин правом ЄС і методи пізнання і аналізу чинного права ЄС, його галузей, науки та навчальної дисципліни.

Власний своєрідний метод регулювання суспільних відносин.

У ПЄС спочатку досягається координація, узгодженість позицій, а потім здійснюється підпорядкування та реалізація узгоджених раніше домовленостей. Це можна назвати методом «скоординованої субординації».

У ПЄС використовуються ті ж методи регулювання суспільних відносин, які характерні для сучасних держав: методи позитивного зобов’язування і заборони; імперативний і диспозитивний методи; колізійний метод.

Сутність ПЄС полягає в правовій інтеграції, яка здійснюється між державами-членами за допомогою застосування методів гармонізації (зближення) та уніфікації (приведення до однаковості) національних правових норм.

 

 

Цінності права Європейського Союзу, їх система та спосіб фіксації

У ст.2 Договору про Європейський союз (ДЄС):

– свобода – можливість для особистості вільно розпоряджатись своїм життям

– гідність – сукупність моральних світоглядних якостей людини, які дають їй підстави на самоповагу та вимагати повагу від держави та ін. осіб

– рівність – рівні можливості для осіб

– правова держава – верховенство закону у всіх сферах суспільного життя

– демократія

– повага та реалізація прав людини

 

 

Сфера дії права Європейського Союзу

Дія права Європейського Союзу поширюється на територію країн, що входять до складу організації Європейський Союз. Ці країни офіційно іменуються державами-членами, і їх кількість постійно зростає.

– заморські країни та території


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+