Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Співвідношення права Європейського Союзу з європейським, національним та міжнародним правом


Співвідношення права Європейського Союзу з європейським, національним та міжнародним правом

Європейське право є ширшим ніж термін «право ЄС» – це норми, які діють на території європейського континенту, що включають в себе норми міжнародного права, норми національного права, норми наднаціонального права.

Співвідношення національного права із правом ЄС – принцип примату права ЄС – полягає у тому, що правові норми ЄС у разі колізії з нормами національного права країн-членів Євросоюзу мають вищу юридичну силу. Це положення стосується не лише установчих договорів, а й інших актів ЄС (регламентів, директив, рішень), і діє воно навіть у тому разі, коли відповідна країна голосувала проти прийняття даного акта.

Право Євросоюзу тісно взаємодіє з міжнародним правом. Органічний зв’язок між ними зумовлений тим, що норми міжнародного права становлять основу правової системи Євросоюзу.

Проте така взаємодія іноді супроводжується конфліктами, що спричинені кількома факторами.

З одного боку, інститути інтеграційного об’єднання і, насамперед, Суд ЄС роблять усе можливе, щоб забезпечити умови для автономного функціонування права Євросоюзу, мотивуючи це необхідністю створення єдиних правил для всіх суб’єктів, які діють на спільному ринку. З цією метою оголошується про автономію правової системи Євросоюзу щодо міжнародного права.

З іншого боку, саме право Євросоюзу являє собою складну систему юридичних норм, частина якої – це норми міжнародного права, закріплені в установчих договорах про Євросоюз, договорах про приєднання нових держав до цих об’єднань, угодах, укладених ЄС з іншими суб’єктами міжнародного права.

Взаємодію міжнародного права з правом Євросоюзу значною мірою визначають також такі фактори, як розподіл договірної компетенції між ЄС та державами-членами і пов’язане з цим існування двох груп міжнародних угод, які по-різному впливають на правопорядок Євросоюзу, – угод, укладених ЄС, та таких, що укладаються державами-членами з іншими суб’єктами міжнародного права.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+