Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Акти прокурора – процесуального керівника по керівництву досудовим розслідуванням


Акти прокурора – процесуального керівника по керівництву досудовим
розслідуванням

Відповідно до ч.4 ст.40 КПК слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора,
які надаються у письмовій формі. Тобто актами прокурора є доручення, вказівки та постанови.
В ст.36 КПК передбачені повноваження прокурора, які закріплюються цими актами.
А саме – доручати органу досудового розслідування
проведення розслідування конкретного кримінального правопорушення; доручати слідчому, органу досудового розслідування
проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих
(розшукових) дій, інших процесуальних дій, давати вказівки щодо проведення таких дій; брати безпосередню активну участь
в цих діях; своєю постановою скасовувати
незаконні та необґрунтовані постанови слідчих, а також повідомлення про підозру.

постанова прокурора – основний процесуальний
документ, яким прокурор зобов’язує слідчого, керівника органу досудового розслідування,
фізичних або юридичних осіб вчинити певні дії.

обвинувальний акт – процесуальне рішення,
яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким
завершується досудове розслідування;

клопотання про застосування примусових заходів
медичного характеру
– процесуальне рішення, яким прокурор вважає доведеним,
що особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або після вчинення
кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає можливість
застосування покарання, і яким завершується досудове розслідування;

клопотання про застосування примусових заходів
виховного характеру
– процесуальне рішення, яким прокурор висуває неповнолітньому
обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення та вважає, що виправлення
неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального проступку,
злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості можливе без
застосування кримінального покарання;

клопотання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності
– процесуальне рішення, яким завершується досудове розслідування
та яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення,
вважаючи при цьому, що виправлення особи, за наявності підстав, передбачених статтями
44-49
КК України, є можливим за умов звільнення його від кримінальної відповідальності,
про що він ставить питання у даному процесуальному рішенні перед судом;

– письмові вказівки – письмовий документ, у якому прокурор
визначає для слідчого обов’язкові для виконання ним слідчі (розшукові) дії, негласні
слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні й організаційні дії;

– письмове доручення – письмовий документ, яким прокурор
зобов’язує слідчого, орган досудового розслідування, оперативні підрозділи провести
у встановлений прокурором строк слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові)
дії, інші процесуальні дії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+