Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора


Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

Стаття 27 Закону України «Про прокуратуру» містить такі вимоги до кандидатів
на посаду прокурора:

Прокурором місцевої
прокуратури
може бути призначений громадянин
України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох
років та володіє державною мовою.

Для цілей цього
Закону:

1) вищою юридичною
освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня
1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також
вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних
державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи
в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної
освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Прокурором регіональної
прокуратури
може бути призначений громадянин
України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років.

Прокурором Генеральної
прокуратури України
може бути призначений
громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років.

Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову
службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення
ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі.

Посади військових
прокурорів та відповідні їм військові звання включаються в переліки військових посад.

Військові звання
офіцерського складу військової прокуратури відповідають класним чинам працівників
прокуратури. При звільненні офіцерів військової прокуратури (до полковника включно)
з військової служби і призначенні на посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані
прокуратури їм присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при
прийнятті на військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні
чини (до старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні військові
звання згідно із законодавством.

В окремих випадках
за наказом Генерального прокурора України на посади прокурорів та слідчих військової
прокуратури можуть бути призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають
у запасі та відповідають вимогам ч. 1 та 5 ст. 27 ЗУ «Про прокуратуру».

На посаду прокурора
не може бути призначена особа, яка:

1) визнана судом
обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання,
що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту
чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+