Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вимоги щодо несумісності перебування прокурора на посаді в інших владних структурах


Вимоги щодо несумісності перебування прокурора на посаді,
поєднаного з перебуванням на посадах в інших владних структурах

Стаття 18 ЗУ «Про прокуратуру» наводить такі вимоги щодо несумісності
перебування прокурора на посаді, поєднаного з перебуванням на інших посадах у владних
структурах:

Перебування на
посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади,
іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом
на державних виборних посадах.

Вимоги щодо несумісності
не поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних органів релігійних та
громадських організацій.

На прокурора
поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,
визначені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
А саме відповідно до статті 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності, посадовим та службовим особам органів прокуратури забороняється:

1) займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю,
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до
складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства
або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють
функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній
громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній
раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією
або законами України;

У разі якщо Конституцією
і законами України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва
та суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними
процедурами.

Прокурор не може
належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Прокурор за його
заявою може бути відряджений для роботи у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії
прокурорів, Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених
законом випадках. За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення,
визначені законодавством для прокурорів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+