Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Добір кандидатів на посади прокурорів місцевих прокуратур


Добір кандидатів на посади прокурорів місцевих прокуратур

За результатами кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах здійснюється добір кандидатів на посаду прокурора із числа
осіб, які відповідають таким вимогам:

 1. особа має вищу
  юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною
  мовою;
 2. якщо особа не визнана судом обмежено
  дієздатною або недієздатною;
 3. якщо немає
  захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;
 4. якщо немає
  незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення
  за вчинення корупційного правопорушення.

Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата
на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора
.

Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора
місцевої прокуратури:

Добір кандидатів
та їх призначення на посаду прокурора та включає:

1) прийняття
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про проведення добору
кандидатів на посаду прокурора, що розміщується на офіційному веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів та повинно містити виклад вимог, яким має відповідати кандидат
на посаду прокурора, а також перелік документів, що подаються до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів, і кінцевий термін їх подання;

2) подання особами,
які виявили бажання стати прокурором, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
відповідної заяви та документів;

3) здійснення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на основі поданих кандидатами
на посаду прокурора документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим
до кандидата на посаду прокурора;

4) складання
особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора,
кваліфікаційного іспиту;

5) оприлюднення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на офіційному веб-сайті списку
кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;

6) організацію
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної перевірки кандидатів,
які успішно склали кваліфікаційний іспит;

7) визначення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рейтингу кандидатів на посаду
прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено
спеціальну перевірку, а також зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад
прокурорів;

8) проходження
кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури
України;

9) оголошення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів у разі відкриття вакантних посад
прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, які перебувають у
резерві та пройшли спеціальну підготовку;

10) проведення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів конкурсу на зайняття вакантних
посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів;

11) направлення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів подання керівнику місцевої прокуратури
щодо призначення кандидата на посаду прокурора;

12) призначення
особи на посаду прокурора;

13) складення
особою присяги прокурора.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+