Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Всеукраїнська конференція правників прокуратури: формування і повноваження

Всеукраїнська конференція правників прокуратури як вищий орган
прокурорського самоврядування: формування і повноваження

Основні положення
Всеукраїнської конференції правників прокуратури визначені в статті 67 Закону
України «Про прокуратуру»:

Найвищим органом
прокурорського самоврядування є всеукраїнська конференція працівників прокуратури.

Всеукраїнська
конференція працівників прокуратури:

1) заслуховує
звіт Ради прокурорів України про виконання завдань органів прокурорського самоврядування,
стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури;

2) призначає
членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно
до Конституції і законів України;

3) призначає
членів Ради прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

4) приймає положення
про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

5) звертається
до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо вирішення питань
діяльності прокуратури.

Всеукраїнська
конференція працівників прокуратури в питаннях, які належать до її компетенції приймає
обов’язкові рішення, для Ради прокурорів України та будь-яких прокурорів.

В ст. 68 визначений порядок скликання всеукраїнської конференції працівників прокуратури:

Чергова всеукраїнська
конференція працівників прокуратури скликається Радою прокурорів України один раз на два роки. Позачергова всеукраїнська конференція працівників прокуратури
може бути скликана за рішенням Ради прокурорів України.

Делегатам всеукраїнської
конференції працівників прокуратури та особам, які запрошені на неї, повідомляється про день проведення конференції
та питання, що виносяться на її розгляд, не
пізніше ніж за тридцять днів до початку конференції.

Стаття 69 містить положення про обрання делегатів на всеукраїнську
конференцію працівників прокуратури:

Делегатів на
всеукраїнську конференцію працівників прокуратури обирають:

1) збори прокурорів
Генеральної прокуратури України – шість прокурорів
Генеральної прокуратури України
;

2) збори прокурорів
регіональних прокуратур – по три прокурори
від кожної регіональної прокуратури
;

3) збори прокурорів
місцевих прокуратур – по два прокурори від
кожної місцевої прокуратури.

Делегати на всеукраїнську
конференцію працівників прокуратури обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів з числа вільно
висунутих альтернативних кандидатів.

Збори прокурорів
скликаються керівником відповідної прокуратури, є повноважними, якщо на них присутні
більше половини від загальної кількості прокурорів цієї прокуратури, та приймають
рішення більшістю голосів від загальної кількості прокурорів відповідної прокуратури.

Стаття 70 ЗУ «Про прокуратуру» визначає порядок проведення всеукраїнської
конференції працівників прокуратури:

Всеукраїнська
конференція працівників прокуратури є повноважною за умови присутності на ній не менш двох третин від загальної кількості
обраних делегатів.

Всеукраїнську
конференцію працівників прокуратури відкриває
голова Ради прокурорів України,
а в разі його відсутності – заступник голови чи секретар Ради прокурорів України.

Всеукраїнська
конференція працівників прокуратури обирає шляхом таємного голосування президію конференції, кількісний склад якої визначається рішенням конференції.
Президія організовує роботу всеукраїнської конференції працівників прокуратури.

Всеукраїнська
конференція працівників прокуратури обговорює і затверджує порядок денний та регламент
роботи конференції, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи конференції.

Робота всеукраїнської
конференції працівників прокуратури протоколюється.

Рішення всеукраїнської
конференції працівників прокуратури приймаються більшістю голосів від загальної
кількості обраних делегатів голосуванням.

Інші питання
порядку проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури регулюються
регламентом, який приймається конференцією.

 

Гарантії єдності системи прокуратури України

Ч.5 ст. 7 ЗУ «Про прокуратуру»

Єдність системи прокуратури України забезпечується:

1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури;

2) єдиним статусом прокурорів;

3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів;

4) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України;

5) вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+