Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ініціювання прокурором або слідчим за погодженням з прокурором клопотання про відсторонення від посади


Ініціювання прокурором або слідчим за погодженням з прокурором
клопотання про відсторонення від посади

В ст. 155 КПК викладено положення відносно клопотання про відсторонення від посади:

Прокурор, слідчий
за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового
розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення
особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної
влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу (Питання про
відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується
Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством.
Відсторонення судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законодавством.
Відсторонення від посади Директора Національного
антикорупційного бюро України
здійснюється слідчим суддею на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в
порядку, встановленому законом.), має право звернутися прокурор, а про відсторонення
від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральний
прокурор України або його заступник.

У клопотанні
зазначаються:

 • короткий виклад
  обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
 • правова кваліфікація
  кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України
  про кримінальну відповідальність;
 • виклад обставин,
  що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання
  на обставини;
 • посада, яку обіймає
  особа;
 • виклад обставин,
  що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого
  сприяло вчиненню кримінального правопорушення;
 • виклад обставин,
  що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді,
  знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового
  розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального
  провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;
 • перелік свідків,
  яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання
також додаються:

1) копії матеріалів,
якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;

2) документи,
які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів,
що обґрунтовують клопотання.

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення
від посади

Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається
слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю
слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.

Слідчий суддя,
суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу,
повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення
від посади

Слідчий суддя,
суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий,
прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний
для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній
поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити
чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування,
незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження
або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні
питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов’язаний врахувати такі
обставини:

1) правову підставу
для відсторонення від посади;

2) достатність
доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення
від посади для інших осіб.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+