Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Кваліфікаційний іспит, спеціальна перевірка і спеціальна підготовка кандидатів на посади прокурорів


Кваліфікаційний іспит, спеціальна перевірка і спеціальна підготовка
кандидатів на посади прокурорів

В Законі України
«Про прокуратуру» визначений порядок підготовки та відбору кандидатів на посади
прокурорів.

Так стаття
28
визначає добір кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури:

Добір кандидатів
на посаду прокурора здійснюється за результатами кваліфікаційного іспиту, на конкурсних
засадах із числа осіб, які відповідають таким вимогам:

 1. громадянин
  України;
 2. має вищу
  юридичну освіту;
 3. стаж роботи
  в галузі права не менше 2 років
 4. володіє державною
  мовою.

Не може бути призначена на
посаду прокурора особа, яка:

1) визнана судом
обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання,
що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту
чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення.

Кожен, хто відповідає
встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися із заявою
про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів.

Відповідно
до ст. 31 з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських
стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних
здібностей кандидатів та практичних навичок проводиться кваліфікаційний іспит,
який складається з анонімного тестуваннята практичного завдання.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів повідомляє кандидатів
на посаду прокурора,
допущених до кваліфікаційного іспиту, про дату, час і місце його проведення не пізніше ніж за сім днів до визначеної дати.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів проводить кваліфікаційний іспит у спеціально відведеному для
цього приміщенні. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою технічних
засобів відео- та звукозапису.

Після кваліфікаційного
іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів забезпечує перевірку робіт,
визначає кількість балів, набраних кандидатами на посаду прокурора.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів після отримання результатів кваліфікаційних іспитів визначає прохідний бал, який не може бути нижчим 60 відсотків максимально можливого бала.

Положення про
порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання затверджуються
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена
до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через рік.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів визначає рейтинг кандидатів на посаду прокурора відповідно до
кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного
іспиту.

Інформація про
результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду прокурора в рейтингу
є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Стаття 32. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів організовує спеціальну перевірку кандидатів на посаду прокурора,
які успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів зараховує до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів
кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит та яким за результатами спеціальної
перевірки не було відмовлено в зарахуванні до резерву. У разі встановлення неправдивих
відомостей або підроблених документів, які були подані кандидатом на посаду
прокурора приймається рішення про відмову в зарахуванні кандидата до резерву
заміщення вакантних посад. Таке рішення може бути оскаржене в суді кандидатом.

Кандидати на
посаду прокурора, зараховані до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів,
направляються для проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури
України.

Громадські організації
та фізичні особи можуть подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора протягом одного місяця
з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний
іспит.

У разі одержання
інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора,
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглядає її на своєму засіданні
за участю такого кандидата. Кандидат на посаду прокурора має право ознайомитись
з такою інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її.
За результатами розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти
рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної підготовки.

Стаття 33. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора

1. Кандидат на
посаду прокурора проходить протягом одного
року спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України
з метою
отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання
процесуальних документів, вивчення правил прокурорської етики.

Спеціальна підготовка завершується складанням кандидатом на
посаду прокурора іспиту у вигляді анонімного
тестування та практичного завдання.

2. У період проходження
кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки йому щомісячно виплачується стипендія не менше двох третин посадового
окладу прокурора місцевої прокуратури
.

3. Навчальний
план, порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки
та методика її оцінювання затверджуються Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
прокурорів.

4. За результатами
проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки Національна академія
прокуратури України приймає вмотивоване рішення про успішне чи неуспішне її проходження,
копія якого вручається кандидату на посаду прокурора.

Кандидат на посаду
прокурора вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за результатом
іспиту отримав більше 50 відсотків максимально можливого бала.

5. Кандидат на
посаду прокурора, щодо якого прийнято рішення про неуспішне проходження спеціальної
підготовки, може оскаржити таке рішення до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів протягом 15 днів з дня отримання ним копії такого рішення. За результатами розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відмовляє
в задоволенні скарги або задовольняє скаргу та приймає рішення про успішне проходження
кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки.

6. Про результати
проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки Національна академія
прокуратури України повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.

7. Кандидат на
посаду прокурора, який не пройшов спеціальну підготовку успішно, після закінчення
строку на оскарження рішення Національної академії прокуратури України (у разі якщо
скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні якої було
відмовлено, виключається з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів проводить конкурс на зайняття вакантної посади


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+