Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Місцеві прокуратури та особливості їх територіальної компетенції


Місцеві прокуратури та особливості їх територіальної компетенції

Закон
України «Про прокуратуру» ст. 12. Місцеві прокуратури

У системі прокуратури
України діють місцеві прокуратури, які очолюють відповідні керівники місцевих прокуратур.
Вони мають першого заступника та не більше двох заступників.

У структурі місцевої
прокуратури в разі необхідності утворюються такі підрозділи, як відділи.

Стаття 13 визначає такі повноваження керівника місцевої прокуратури:

 • представляє місцеву
  прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами
  місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;
 • організовує діяльність
  місцевої прокуратури;
 • забезпечує виконання
  вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів місцевої прокуратури;
 • призначає на
  адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів;
 • виконує інші
  повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Керівник місцевої
прокуратури видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

У разі відсутності
керівника місцевої прокуратури його повноваження здійснює перший заступник керівника
місцевої прокуратури, а в разі його відсутності – один із заступників керівника
місцевої прокуратури

Створюється кардинально нова система місцевих прокуратур (чіткий перелік міститься у додатку до закону «Про
прокуратуру»), яка не у всіх випадках співпадає з адміністративно-територіальним
поділом відповідної області, району, району у місті. При цьому кількість прокурорів
та інших працівників органів прокуратури, а також структура Генеральної прокуратури
України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури
буде визначатися законом та затверджуватися наказом генерального прокурора за погодженням
з Радою прокурорів України з урахуванням обсягу роботи прокуратури та у межах видатків,
затверджених у державному бюджеті на утримання органів прокуратури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+