Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування


Нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування,
а також при виконанні судових рішень по кримінальних провадженнях і при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Предметом прокурорського
нагляду
є дотримання законів слідчим та іншими процесуальними суб’єктами
під час проведення досудового слідства відповідно до процесуального законодавства.

Об’єктом є практична процесуальна діяльність (проведення слідчих
(розшукових) дій)

Завдання поділяються на 2 групи (протилежні за змістом)

прокурор має
забезпечити захист прав, свобод осіб залучених до кримінального провадження.

прокурор зобов’язаний
забезпечити невідворотність кримінальної відповідальності.

Стаття 25 ЗУ «Про прокуратуру» визначає нагляд за додержанням законів
органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство:

Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство.

Письмові вказівки
прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають
негайному виконанню.

Генеральний прокурор
України, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники
відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами,
що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, координують
діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності.

Координаційні
повноваження прокурори здійснюють шляхом:

 1. проведення спільних
  нарад
 2. створення міжвідомчих
  робочих груп
 3. проведення узгоджених
  заходів
 4. здійснення аналітичної
  діяльності.

Порядок організації
роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури
із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, що затверджується спільним
наказом Генерального прокурора України, керівників інших правоохоронних органів
і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Стаття 26. Нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, має право:

 • у будь-який час
  за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання затриманих,
  попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи,
  де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного
  характеру, та будь-які інші місця
  , до яких доставлено осіб з метою складення
  протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються
  згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;
 • опитувати осіб, які перебувають у місцях (зазначених у попередньому пункті), з метою отримання інформації про умови
  їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких
  ці особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового
  характеру;
 • знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів,
  розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності
  законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення
  порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної
  дії;
 • вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених порушень,
  а також вимагати усунення порушень та причин і умов, що їм сприяли, притягнення
  винних до передбаченої законом відповідальності;
 • знайомитися з
  матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних
  справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку
  оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця;
 • звертатися до
  суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках.

Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян в органах та установах, шляхом проведення регулярних
перевірок,
а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості
про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких
інших джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати
відповідних спеціалістів.

Прокурор зобов’язаний
негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває у місці тримання затриманих, попереднього
ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового
характеру.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+