Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повноваження Генерального прокурора України


Повноваження Генерального прокурора України

Ст. 9 Закону
України «Про прокуратуру» визначає такі повноваження Генерального прокурора України:

1) представляє
прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами
місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями,
а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;

2) організовує
діяльність органів прокуратури України, утому числі визначає межі повноважень Генеральної
прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних
функцій;

3) призначає
прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках
та порядку, встановлених цим Законом;

4) у встановленому
цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України,
прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо
неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;

5) призначає
на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної прокуратури України
у випадках
та порядку, встановлених цим Законом;

6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній
прокуратурі України;

6-1) здійснює
розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора
України;

7) затверджує
акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Генеральної
прокуратури України;

9) затверджує
загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування
норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

10) виконує інші
повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Генеральний
прокурор України видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень,
у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції і законів України.

Накази Генерального
прокурора України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством
юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів.

Накази Генерального
прокурора України, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів публікуються державною мовою в офіційних
друкованих виданнях.

Усі накази Генерального
прокурора України оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної
прокуратури України з додержанням вимог режиму таємності.

Накази Генерального
прокурора України, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію,
набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими
актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Накази Генерального
прокурора України або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними
особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Уразі відсутності
Генерального прокурора України його повноваження здійснює перший заступник Генерального
прокурора України, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників
Генерального прокурора України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+