Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організації прокуратури США. Система органів прокуратури США


Організації прокуратури США. Система органів прокуратури США

Прокуратура в
США, складається з двох самостійних систем – Федеральної прокуратури і прокуратури
штатів
. Служба у прокуратурі іменується аторнейською службою, а прокурори
– аторнеями.

Федеральна прокуратура очолюється Генеральним Аторнеєм (Генеральним прокурором), він же Міністр юстиції
– вища посадова особа Федерального Уряду в галузі юриспруденції. Він і його заступники
представляють США при вирішенні будь-яких юридичних питань, а також здійснюють юридичну
допомогу Президенту і керівникам інших міністерств.

Міністерство
юстиції США має численні відділи і служби:

 • Федеральне бюро
  розслідування;
 • Агентство по
  наданню сприяння проведенню в життя законів;
 • Службу міграції
  і натуралізації;
 • Службу громадських
  відносин, створену у відповідності з Актом про громадянські права 1964 року для
  координації діяльності Федерального Уряду в галузі громадянських прав.
 • Міністерство
  юстиції здійснює також керівництво окружними прокурорами і судовими виконавцями.

Генеральний аторней,
який очолює Міністерство юстиції США як доданий йому апарат і федеральні органи
прокуратури, виконує такі функції, які в інших країнах покладені на прокуратуру,
міністерство внутрішніх справ, органи розвідки і кримінального розшуку, тюремні
відомства. Сфера діяльності федеральної прокуратури в США набагато ширша звичайної
для прокуратури сфери кримінального переслідування і державного обвинувачення і
не збігається з традиційними для європейських міністерств юстиції сфер повноважень.

Генеральний прокурор
США здійснює нагляд за прокурорами США і контролює їх діяльність. Загальне політичне
керівництво самим Генеральним прокурором здійснює Президент США, на якому в силу
статті II Конституції США лежить обов’язок «забезпечувати точне виконання законів».
Президент же призначає Генерального прокурора «за порадою і за згодою» Сенату.

Посада Генерального
прокурора США була заснована на підставі Закону про судоустрій 1789 року. Спочатку
він виконував свої функції майже одноосібно, не маючи в підпорядкуванні міністерства.
Лише в 1870 році було засновано Міністерство юстиції, підпорядковане Генеральному
прокурору.

Основні обов’язки
Генерального прокурора США – представництво інтересів уряду США в судах, консультування
уряду з юридичних питань, забезпечення виконання федерального законодавства – реалізуються
через відповідним чином організовані підрозділи Міністерства юстиції та через Прокурорів
США.

Прокуратура штатів також відноситься до виконавчих органів влади, її очолює Головний прокурор
штату, який є вищим чиновником органів юстиції та із своїми помічниками представляє
інтереси штату в судах і в процесах, які зачіпають інтереси всього населення. Головний
прокурор також надає консультацію Губернатору та іншим офіційним особам щодо тлумачення
і застосування законів штату. Але основною функцією прокуратури США є порушення
кримінального переслідування і підтримання державного обвинувачення в суді
.

У цивільному судочинстві
США прокурори можуть брати участь з метою захисту інтересів держави (федерації,
штатів) як сторона-позивач і відповідач, а також для дачі висновку про конституційність
закону. Прокурор має право як порушити справу в суді, так і вступити в процес по
справі від імені і в інтересах урядових організацій (міністерств, агентств тощо),
а також на захист прав громадян, порушених дискримінаційними діями, вчиненими проти
них.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+