Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Гарантії незалежності прокурора


Гарантії незалежності прокурора

Незалежність
прокурора забезпечується:

 • особливим порядком
  його призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • порядком здійснення
  повноважень, визначеним процесуальним та іншими законами;
 • забороною незаконного
  впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора;
 • установленим
  законом порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури;
 • належним матеріальним,
  соціальним та пенсійним забезпеченням прокурора;
 • функціонуванням
  органів прокурорського самоврядування;
 • визначеними законом
  засобами забезпечення особистої безпеки прокурора, членів його сім’ї, майна, а також
  іншими засобами їх правового захисту.

Здійснюючи функції
прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання
і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України.

Прокурор призначається
на посаду безстроково та може бути звільнений з посади, його повноваження на посаді
можуть бути припинені лише з підстав та в порядку, передбачених цим Законом.

Про початок кримінального
провадження стосовно прокурора негайно повідомляється Генеральний прокурор України.

Органи державної
влади, органи та посадові особи місцевого самоврядування та державні органи, їх
посадові та службові особи зобов’язані поважати незалежність прокурора та утримуватися
від здійснення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню
службових обов’язків або прийняття ним незаконного рішення.

Межі обґрунтованої
критики діяльності прокурора визначаються з урахуванням Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Прокурор має
право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради прокурорів
України, яка зобов’язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за його
участю та вжити в межах своїх повноважень, передбачених цим Законом, необхідних
заходів для усунення загрози.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+