Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді


Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення
в суді

Прокурор підтримує
державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись
при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним
кодексом України.

Підготування
до підтримання державного обвинувачення починається з ознайомлення з наглядовим
провадженням у кримінальній справі та вивчення матеріалів справи
.

Прокурор перевіряє
законність проведеного розслідування і обґрунтованість обвинувального висновку,
що забезпечує належне вирішення справи в суді. Питання, які з’ясовуються в процесі
підготовки до судового розгляду, визначені в ст. 228 КПК:

1) чи мала місце
подія злочину;

2) чи мало місце
діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад злочину;

3) чи були додержані
під час провадження дізнання та досудового слідства вимоги КПК про забезпечення
права підозрюваного і обвинуваченого на захист;

4) чи немає в
справі обставин, що тягнуть закриття справи (ст. 213 КПК);

5) чи пред’явлено
обвинувачення по всіх встановлених злочинних діях обвинуваченого;

6) чи притягнуто
як обвинувачених усіх осіб, що викриті у вчиненні злочину;

7) чи правильно
кваліфіковано дії обвинуваченого за статтями кримінального кодексу;

8) чи правильно
обрано запобіжний захід;

9) чи вжито заходів
до забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації
майна;

10) чи додержано
вимоги закону при складанні обвинувального висновку;

11) чи виявлено
причини та умови, які сприяли вчиненню злочину, і чи вжито заходів до їх усунення;

12) чи додержано
органами дізнання або досудового слідства інші вимоги КПК. На ці запитання при вивченні
кримінальної справи прокурор повинен дати відповідь.

При цьому слід
мати на увазі, що майбутній державний обвинувач з моменту підготовки досудового
розгляду процесуально незалежний від позицій прокурора, який затвердив обвинувальний
висновок. Готуючись до підтримання державного обвинувачення, на підставі аналізу
питань, що передбачені ст. 228 КПК, він повинен зробити висновок у справі, у
тому числі:

 1. Чи об’єктивно
  й повно проведено досудове слідство.
 2. Чи додержано
  при розслідуванні (крім забезпечення повноти й об’єктивності) вимог кримінально-процесуального
  закону та чи не допущено таких його порушень, які унеможливлюють розгляд справи
  по суті.
 3. Чи правильно
  вирішено під час досудового слідства клопотання обвинуваченого і його захисника,
  чи відповідають ці клопотання нормам КПК і чи обґрунтованою є відповідь слідчого
  вимогам закону.
 4. Чи вжито заходів
  до відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди та чи забезпечено можливу
  конфіскацію майна обвинуваченого.
 5. Чи правильно
  складено обвинувальний висновок та чи відповідає він матеріалам справи і пред’явленому
  обвинуваченню.

Підготовка прокурора
до участі в судовому розгляді кримінальної справи складається з:

 • вивчення справи
  (конспектування її матеріалів: показань обвинуваченого, потерпілого, свідка, висновків
  експертизи та інших доказів);
 • аналізу й оцінки
  доказів, зібраних під час досудового слідства;
 • ознайомлення
  із законодавством, судовою практикою, методичними рекомендаціями, які стосуються
  особливостей розслідування та розгляду конкретної кримінальної справи;
 • розроблення плану
  участі в судовому слідстві, особливо при допиті потерпілого, свідків, підсудного,
 • проведенні експертизи,
  огляду місця події, перевірці вказівок на місці та виконання інших слідчих дій;
 • складання тез
  або тексту промови.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+