Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повноваження прокурора по реагуванні на виявлені правопорушення кримінально-виконавчого законодавства


Повноваження прокурора по реагуванні на виявлені правопорушення
кримінально-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян

Відповідно
до ст. 26 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
має право:

 • у будь-який час
  за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання затриманих,
  попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи,
  де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного
  характеру, та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу
  про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно з
  судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;
 • опитувати осіб,
  які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1 цієї частини, з метою отримання
  інформації про умови їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з документами,
  на підставі яких ці особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано
  заходи примусового характеру;
 • знайомитися з
  матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших
  актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності законодавству вимагати
  від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких
  вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії;
 • вимагати від
  посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених порушень, а також вимагати
  усунення порушень та причин і умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої
  законом відповідальності;
 • знайомитися з
  матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних
  справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку
  оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця;
 • вимагати від
  керівників органів вищого рівня проведення перевірок підпорядкованих і підконтрольних
  органів та установ попереднього ув’язнення, виконання покарань, застосування заходів
  примусового характеру та перевірок інших місць, зазначених у пункті 1 цієї частини;
 • звертатися до
  суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках.

Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян в органах та установах, шляхом проведення регулярних
перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості про
можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких
інших джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати
відповідних спеціалістів.

Прокурор зобов’язаний
негайно звільнити особу, яка незаконно (за відсутності відповідного судового рішення,
рішення адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи після
закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває у місці тримання
затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі для
виконання заходів примусового характеру, інших місцях, зазначених у пункті 1 частини
першої цієї статті.

Діє наказ
Генерального Прокурора від 12 квітня 2013 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
»:

Першому заступнику
та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, керівникам
структурних підрозділів апаратів, прокурорам районного рівня, військовим прокурорам
регіонів забезпечити належну організацію нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Безпосереднє
виконання обов’язків щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальному провадженні, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, за можливості доручати
найбільш досвідченим працівникам.

Для вжиття
узгоджених заходів, спрямованих на попередження і протидію злочинності та корупції
в органах і установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, місцях застосування
інших заходів примусового характеру, активно використовувати можливості координаційних
повноважень.

При здійсненні
наглядової діяльності пріоритетними напрямами вважати додержання:

– конституційних
прав і свобод людини, громадянина, іноземців та осіб без громадянства у місцях тримання
затриманих, установах попереднього ув’язнення, виконання покарань та інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи відповідно до міжнародних
норм і стандартів, ратифікованих Україною, а також вимог належного розгляду та вирішення
заяв, клопотань, скарг та пропозицій ув’язнених і засуджених
;

– законодавства,
спрямованого на запобігання катуванням та іншому жорстокому поводженню із затриманими,
взятими під варту та засудженими;

– режимних вимог,
порядку та умов тримання затриманих і взятих під варту осіб, відбування покарань
засудженими;

– законів під
час провадження оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України;

– законів у сфері
запобігання і протидії корупції у піднаглядних органах та установах; законів при
застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення;

– законів при
виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+