Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повноваження прокурора – процесуального керівника по керівництву досудовим розслідуванням


Повноваження прокурора – процесуального керівника по керівництву
досудовим розслідуванням

Прокурорсуб’єкт кримінального процесу, на якого покладаються:

 1. нагляд за додержанням
  законів органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової юрисдикції;
 2. підтримання державного
  обвинувачення в суді;
 3. представництво
  інтересів громадян або держави в суді у визначених законом випадках;
 4. нагляд за додержанням
  законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
  примусових заходів, пов’язаних з обмеженням свободи громадян.

Стаття 36 КПК. Прокурор.

Прокурор, здійснюючи
свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку
осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові
та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення
прокурора.

Прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений:

 • починати досудове
  розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
 • мати повний доступ
  до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;
 • доручати органу
  досудового розслідування проведення досудового розслідування;
 • доручати слідчому,
  органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих
  (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або
  давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках
  – особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному
  цим Кодексом;
 • доручати проведення
  слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним
  підрозділам;
 • скасовувати незаконні
  та необґрунтовані постанови слідчих;
 • ініціювати перед
  керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від
  проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності
  підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного
  досудового розслідування;
 • приймати процесуальні
  рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального
  провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав,
  передбачених цим Кодексом;
 • погоджувати або
  відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих
  (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у
  випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі
  клопотання;
 • повідомляти особі
  про підозру;
 • пред’являти цивільний
  позов в інтересах держави та громадян, які через фізичний стан чи матеріальне становище,
  недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні
  самостійно захистити свої права, у порядку, передбаченому цим Кодексом та законом;
 • здійснювати інші
  повноваження, передбачені цим Кодексом.

Участь прокурора
в суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Право на подання
апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним
Судом України чи за нововиявленими обставинами мають також незалежно від їх участі
в судовому провадженні прокурори вищого рівня: Генеральний прокурор України, його
перший заступник та заступники, керівник регіональної прокуратури, його перший заступник
та заступники.

Генеральний прокурор
України, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники мають
право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, заяви
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, внесених ними, керівниками,
першими заступниками чи заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого
рівня.

Генеральний прокурор
України, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю
вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування
будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування,
у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного
досудового розслідування.

Забороняється доручати здійснення
досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності
Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+