Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття засад діяльності прокуратури та їх система за ЗУ ”Про прокуратуру”


Поняття засад діяльності прокуратури та їх система за ЗУ “Про
прокуратуру”

Відповідно
до ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» діяльність прокуратури ґрунтується на
таких засадах:

1) верховенство
права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності
і безпеки найвищою соціальною цінністю;

2) законність,
справедливість, неупередженість та об’єктивність;

3) територіальність;

4) презумпція
невинуватості;

5) незалежність
прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових
обов’язків;

6) політична
нейтральність прокуратури;

7) недопустимість
незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої
і судової влади;

8) повага до
незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо
правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому
процесуальним законом;

9) прозорість
діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади
прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити
інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;

10) неухильне
дотримання вимог професійної етики та поведінки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+