Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Прозорість діяльності прокуратури, інформування про неї суспільства


Прозорість діяльності прокуратури, інформування про неї суспільства,
Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування

Положення
про 
інформування відносно діяльності прокуратури міститься в ст.6 ЗУ «Про прокуратуру»:

Органи прокуратури не менш як двічі на
рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах
масової інформації.

Генеральний прокурор України особисто не
менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному
засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних.

Керівники регіональних та місцевих
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік
інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про
результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних
та аналітичних даних.

Інформація про діяльність прокуратури
оприлюднюється в загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової
інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.

Органи прокуратури оприлюднюють видані
ними нормативно-правові акти з питань організації та діяльності прокуратури
України в порядку, встановленому законом.

Відповідно
до наказу Генерального прокурора України від 18 вересня 2015 року №218
Перший заступник та заступники Генерального прокурора України,
заступник
и Генерального прокурора України – Головні військові прокурори,
заступник
и Генерального прокурора України – керівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (після призначення), керівники регіональних та місцевих прокуратур повинні забезпечувати
належну реалізацію принципу гласності як одного з важливих засобів зміцнення
законності та формування у суспільстві об’єктивної думки щодо діяльності
органів прокуратури, підвищення рівня довіри до них.

Особисто організовувати зазначену роботу
та проводити її з неухильним додержанням вимог законодавчих актів, що регулюють
правовідносини у сфері інформаційної діяльності.

Для максимально повного й об’єктивного
донесення до громадськості інформації про діяльність органів прокуратури
систематично брати безпосередню участь у заходах медійного характеру
(брифінгах,
прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо).

Пріоритетного значення надавати
оприлюдненню інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності
прокуратури, передусім про результати роботи, які реально сприяли відновленню
або зміцненню законності та правопорядку.

Оперативно реагувати на критичні
публікації та повідомлення про роботу органів прокуратури.

За наявності подій, що
набули значного суспільного значення або резонансу, у межах компетенції
надавати офіційні коментарі щодо встановлених обставин, чинного законодавства
та вжитих органами прокуратури заходів. Соціально значиму інформацію
невідкладно доносити до громадськості з використанням усіх доступних медійних
засобів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+