Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя


Прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва
і Севастополя, їх управління та відділи. Повноваження керівника регіональної прокуратури

У системі прокуратури
України діють регіональні прокуратури, до яких належать прокуратури областей,
Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя.

Регіональну прокуратуру
очолює керівник регіональної прокуратури – прокурор області, Автономної Республіки
Крим, міст Києва і Севастополя, який має першого заступника та не більше трьох заступників.

У структурі регіональної
прокуратури утворюються підрозділи – управління та відділи.

Повноваження
керівника регіональної прокуратури:

1) представляє
регіональну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами
та організаціями;

2) організовує
діяльність регіональної прокуратури;

3) призначає
на посади та звільняє з посад прокурорів регіональних та місцевих прокуратур у встановленому
цим Законом порядку;

4) затверджує
акти з питань, що стосуються організації діяльності регіональної прокуратури;

5) у десятиденний
строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у регіональній
прокуратурі;

6) забезпечує
виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів регіональної прокуратури;

7) призначає
на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках
та порядку, встановлених цим Законом;

8) у встановленому
цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
приймає рішення про застосування до прокурора регіональної та місцевої прокуратури
дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді
прокурора;

9) контролює
ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики
застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з
метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

10) виконує інші
повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Керівник регіональної
прокуратури видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

У разі відсутності керівника
регіональної прокуратури його повноваження здійснює перший заступник керівника регіональної
прокуратури, а в разі його відсутності – один із заступників керівника регіональної
прокуратури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+