Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Укладення угоди прокурором з підозрюваним у процесі досудового розслідування

Укладення угоди прокурором з підозрюваним у процесі досудового
розслідування

У кримінальному
провадженні можуть бути укладені такі види угод:

1) угода про
примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим;

2) угода між
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Угода про визнання
винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у
провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості,
тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере
участь потерпілий, не допускається.

Прокурор при
вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов’язаний враховувати
такі обставини:

1) ступінь та
характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження
щодо нього або інших осіб;

2) характер і
тяжкість обвинувачення (підозри);

3) наявність
суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового
провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень;

4) наявність
суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних
правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

{lang_content_nav} угоди про
визнання винуватості

В угоді про визнання
винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його
правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну
відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини,
беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні
кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці
у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні
домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого
на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування
з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки невиконання
угоди.

В угоді зазначається
дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Наслідки укладення
та затвердження угоди

Наслідком укладення
та затвердження угоди про примирення є:

1) для підозрюваного
чи обвинуваченого – обмеження права оскарження вироку та відмова від здійснення
прав;

2) для потерпілого
– обмеження права оскарження вироку та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення
особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення
і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Наслідком укладення
та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого
є обмеження їх права оскарження вироку, а для підозрюваного чи обвинуваченого –
також його відмова від здійснення прав.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+