Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сучасні завдання прокуратури України


Сучасні завдання прокуратури України

Основним завданням
прокуратури вважається забезпечення неухильного виконання законів, тому діяльність
органів, що підлягають нагляду, прокуратура повинна оцінювати тільки з погляду законності.
Водночас органи державного контролю повинні інші завдання: перевіряти фактичне виконання
нормативних актів, оцінка кількості та якості результатів діяльності, доцільність
вибору засобів і способів управління.

Завдання поділяються
на 2 частини:

1. Загальні – використовуються усіма працівниками прокуратури. Це діяльність органів прокуратури,
спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист від
неправомірних посягань.

2. Спеціальні – вони реалізуються по конкретним функціям:

1) завдання правозахисної
діяльності прокуратури;

2) завдання прокурора
в судовому процесі;

3) завдання нагляду
за дотриманням законів, здійснення оперативно
розшукову діяльності, дізнання досудового слідства та ін.

Діяльність органів
прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правої порядку
і має своїм завданням захист від неправомірних посягань на:

 1. Закріплені
  Конституцією України незалежність держави, суспільний і державний лад, політичну
  та економічну систему, права національних груп і територіальних утворень;
 2. Гарантовані
  Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічні,
  політичні, особисті права і свободи людини і громадянина;
 3. Основи демократичного
  устрою державної влади, правовий статус місцевих Рад народних депутатів, органів
  територіального громадського самоврядування.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+