Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Участь прокурора у досудовому кримінальному провадженні


Участь прокурора у досудовому кримінальному провадженні

Прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений:

1) починати досудове
розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

2) мати повний
доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;

3) доручати органу
досудового розслідування проведення досудового розслідування;

4) доручати слідчому,
органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або
давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках
– особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному
цим Кодексом;

5) доручати проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним
підрозділам;

6) призначати
ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;

7) скасовувати
незаконні та необґрунтовані постанови слідчих;

8) ініціювати
перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого
від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності
підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного
досудового розслідування;

11) повідомляти
особі про підозру;

13) затверджувати
чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального
акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені
клопотання;

14) звертатися
до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

18) перевіряти
перед направленням прокуророві вищого рівня документи органу досудового розслідування
про видачу особи (екстрадицію), повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками,
якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи законам України;

19) доручати
органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій
з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+