Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Участь прокурора у підготовчому проваджені кримінального судочинства


Участь прокурора у підготовчому проваджені кримінального судочинства

Після отримання
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності
суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання,
в яке викликає учасників судового провадження.

Після закінчення
досудового розслідування слідчий складає обвинувальний акт, який затверджується
прокурором і направляється до суду. У разі, якщо прокурор не погодиться з обвинувальним
актом, який був складений слідчим, він складає та підписує обвинувальний акт самостійно
і направляє його з додатками до суду.

Із дотриманням
вимог ст. 291 КПК України надсилається до суду клопотання про застосування примусових
заходів медичного та виховного характеру. Прокурор повинен запропонувати суду прийняти
рішення про здійснення судового провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру без участі особи, стосовно якої передбачається застосування
таких заходів, якщо характер розладу її психічної діяльності чи психічного захворювання
перешкоджає участі в судовому засіданні.

Участь прокурора
та захисника в цих кримінальних провадженнях є обов’язковою. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне
позбавлення волі, до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування
додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості
і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних.

Прокурор на стадії
досудового розслідування, установивши підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності, складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності
та без проведення досудового розслідування в повному обсязі надсилає його до суду.
При цьому до клопотання прокурора необхідно додавати письмову згоду особи на звільнення
від кримінальної відповідальності (ч. 9 ст. 287 КПК України).

Розгляд судом угоди про примирення
між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може відбутися без участі прокурора,
який не є стороною такої угоди. У той же час відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК України
прокурор не позбавлений можливості бути присутнім при розгляді судом угоди про примирення.
Він на власний розсуд вирішує питання щодо своєї явки в підготовче судове засідання
для висловлення позиції з приводу законності укладеної угоди та можливості ухвалення
за нею вироку.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+