Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Форми взаємодії органів прокуратури України з відповідними органами інших країн


Форми взаємодії органів прокуратури України з відповідними
органами інших країн у вирішенні питання видачі злочинців та інших питань кримінальної
юстиції

Органи прокуратури
згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво
з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при
розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті
кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі
відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється
органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.

У випадках, передбачених
законодавством, Генеральна прокуратура України є центральним органом, відповідальним
за виконання міжнародних договорів України.

Якщо міжнародним
договором України передбачено безпосередній порядок співробітництва під час кримінального
провадження, регіональні прокуратури здійснюють таке співробітництво у межах своєї
компетенції.

Генеральна прокуратура
України в порядку, передбаченому Законом України “Про міжнародні договори України”,
бере участь у підготовці міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері кримінального судочинства, укладає міжвідомчі
міжнародні договори України про співробітництво з питань діяльності прокуратури
з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями,
до компетенції яких належать питання, що регулюються договорами.

Пропозиції щодо
укладення Генеральною прокуратурою України міжнародних договорів України міжвідомчого
характеру погоджуються з Міністерством закордонних справ України.

Рішення про проведення
переговорів і підписання міжвідомчих міжнародних договорів, що укладаються Генеральною
прокуратурою України, у тому числі щодо надання повноважень на здійснення таких
дій, приймається Генеральним прокурором України. Ведення переговорів щодо підготовки
тексту міжвідомчого міжнародного договору України, його укладення, встановлення
його автентичності або підписання такого міжвідомчого міжнародного договору України
здійснюється лише уповноваженими на те особами.

Міжвідомчі міжнародні
договори України, укладені Генеральною прокуратурою України, що набрали чинності
для України, публікуються у Зібранні діючих міжнародних договорів України та інформаційному
бюлетені “Офіційний вісник України”.

Міжвідомчі міжнародні
договори України, укладені Генеральною прокуратурою України, реєструються у Міністерстві
юстиції України відповідно до законодавства. Оригінали текстів міжнародних міжвідомчих
договорів України зберігаються у Міністерстві закордонних справ України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+