Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Форми представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді


Форми представництва прокурором інтересів громадянина або
держави в суді

Під час здійснення
представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право в порядку,
передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

1) звертатися
до суду з позовом (заявою, поданням);

2) вступати у
справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі
судового провадження;

3) ініціювати
перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням)
іншої особи;

4) брати участь
у розгляді справи;

5) подавати цивільний
позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним
процесуальним законом;

6) брати участь
у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося
представництво інтересів громадянина або держави в суді;

7) з дозволу
суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження,
робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах
справи чи виконавчого провадження.

У разі встановлення
ознак адміністративного чи кримінального правопорушення прокурор зобов’язаний здійснити
передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+