Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функціональні засади діяльності прокуратури: верховенство права, законність, справедливість та об’єктивність, презумпція невинуватості, неухильне дотримання прокурорами норм професійної етики та поведінки


Функціональні засади діяльності прокуратури: верховенство
права, законність, справедливість та об’єктивність, презумпція невинуватості, неухильне
дотримання прокурорами норм професійної етики та поведінки

Законність – під час здійснення своєї діяльності
прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України,
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, вимог інших актів законодавства.

Принцип презумпції невинуватості – особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки
її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення
не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Усі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь. У разі скасування
вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну й моральну шкоду,
завдану безпідставним засудженням.

Неухильне дотримання прокурорами норм професійної етики та поведінки – працівники прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися
вимог кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Їх порушення
тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Верховенство права – прокурор при здійсненні
своєї діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема
людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст
і спрямованість діяльності держави.

Справедливість та об’єктивність – працівник
прокуратури зобов’язаний діяти справедливо, неухильно чись вимог закону щодо підстав,
порядку та умов реалізації конституційних повноважень прокуратури, бути об’єктивним
у своїх стосунках з органами влади, громадськістю та окремими особами. Він має усвідомлювати
соціальну значущість прокурорської діяльності, міру відповідальності перед суспільством
у забезпеченні захисту прав людини і громадянина та відстоюванні інтересів держави.
Працівник прокуратури має прагнути досягнення справедливого балансу між правами
та свободами особи і загальними інтересами суспільства. Він повинен дотримуватися
пріоритету інтересів: представляючи інтереси держави у відносинах з іншими особами,
зобов’язаний діяти виключно в інтересах держави.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+