Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції прокуратури України: підтримання державного обвинувачення в суді, представництво в суді інтересів громадянина або держави


Функції прокуратури України: підтримання державного обвинувачення
в суді, представництво в суді інтересів громадянина або держави

Прокурор підтримує
державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись
при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним
кодексом України.

Представництво
прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних
та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках
та порядку, встановлених законом.

Прокурор здійснює
представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи
без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити
свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через
недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники
або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Прокурор здійснює
представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення
інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює
орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень,
до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності
такого органу.

Не допускається
здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних
компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням
референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням
та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних
організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських
об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України
та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури
України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом
Генерального прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно
до компетенції.

Наявність підстав
для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді.

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно
після підтвердження судом підстав для представництва.

Прокурор зобов’язаний
попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного
представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження
судом наявності підстав для представництва прокурор користується процесуальними
повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва
може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом владних
повноважень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+