Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Публічне адміністрування та політична наука


Публічне адміністрування та політична наука. Назвіть п’ять спільних рис та
п’ять відмінностей

Публічне адміністрування
регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами
діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів
та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання
встановлених законами адміністративних послуг.

У вузькому сенсі публічне адміністрування пов’язане з виконавчою гілкою
влади і розглядається як:

1) професійна діяльність державних
службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;

2) вивчення, розробка і впровадження
напрямів державної політики.

У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему управління,
представлену адміністративними інститутами в рамках прийнятої структури влади.

Політична наука це сукупність знань про політику, утворених розвиненою системою
спеціалізованих наук і наукових дисциплін, що вивчають політичні явища і процеси.
Політична наука становить у той же час частину більш загальної системи політичного
знання, з якого вона і виникла. Це знання утворено політичною філософією, наукою
і емпіричним рівнем пізнання політики.

Публічне адмініструванняце багатопланове утворення. Предметна область публічного
адміністрування окреслена основними поняттями: держава, політика, публічне управління
й влада. У зв’язку з цим теорія публічного адміністрування є наукою політичною
і правовою.

Спільне:

– публічне правління є
політичним управлінням, бо політика і є публічною сферою, яка включає
політичний менеджмент, публічне адміністрування (управління), а до публічного
адміністрування буде входити діяльність Кабміну по впровадженню політичного
рішення

– публічне адміністрування
здійснюють владні інститути, які діють в сфері політики

– політичне адміністрування є
прикладною частиною політології

– публічне адміністрування
вивчає механізми розробки та реалізації політичних рішень, їх ефект з погляду
раціональності та впливу її на легітимність рішення, а політична наука вивчає
теоретичні аспекти легітимності влади та чинники легітимізації влади

– публічне адмін. вивч.
функціонування адміністративної бюрократичної еліти в системі управління
державою, а політична наука вивчає комплексну еліту як суб’єкта прийняття
політичних рішень

Відмінності:

– предмет вивчення публічного
адміністрування є управління політичним процесом, зокрема процесом розподілу
ресурсів у суспільстві, політ. наука предмет – набагато ширший, адже охоплює
всі політичні процеси і явища, їх вплив на соціально-політичний розвиток

– політичне адміністрування є
одним із предметів політичної науки

– об’єктом політичної науки є
політична сфера, об’єкт публ. адміністр. управління суспільно-політичними процесами


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+