Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Public Policy vs Politics


Public Policy vs Politics. Поясніть, у чому спільне та особливе у цих просторах
політичної діяльності

Термін “politics”, як
і “public policy”, також має досить велику кількість визначень. Проте
у більшості своїй вони зводяться до розуміння “politics” як стосунки між
індивідами і їх групами з приводу розподілу влади в суспільстві. При цьому ці стосунки
зазвичай носять конфліктний характер, оскільки пов’язані з боротьбою за володіння
тими або іншими владними ресурсами. Так, Винтерc і Беллоуз вважали “politics”
“боротьбою між політичними акторами, переслідуючими різні цілі, досягнення
яких може привести до авторитарного розподілу цінностей”. А американський політолог
К. Райт називав “politics” “мистецтвом впливу, маніпулювання і контролю
над основними політичними групами з метою сприяння діяльності союзницьких сил і
перешкоджання діям супротивників, що мають протилежні цілі”.

Politics – це те, що називають сферою боротьби за політичну владу на якому-небудь рівні. І от саме в тій політиці, що позначається словом «рolitics»,
правозахисники не беруть участь.

Рolicy – це те, що ми називаємо «суспільною політикою». Це,
якщо говорити точніше, не політика, а стратегія цілеспрямованих дій. У цьому ряду
ми часто говоримо про молодіжну політику, соціальну політику, правову політику і
т. п. У цьому сенсі Права Людини є такою ж суспільною політикою. Як стратегічна
послідовність дій і «політична воля» в напрямку якісного та своєчасного виконання
зобов’язань держави щодо захисту прав людини відносно своїх громадян. Природно,
правозахисники постійно залучені в цю саму «суспільну політику».


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+