Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

На вашу думку, який термін краще застосовувати для позначення сфери Public Policy


На вашу думку, який термін краще застосовувати для позначення сфери Public
Policy: «публічне адміністрування», «державне управління», «державна політика»,
«суспільна політика»  

Згідно із канадським вченим Леслі
Палом, поняття Public policy, розглядається як компромісний варіант між державноюі публічною сферами і його
краще перекладати як суспільна політика, тобто політика, що проводиться в
суспільстві і для суспільства.

Поняття «суспільна політика» підкреслює
важливість, що вона проводиться в суспільстві, для суспільства і в умовах розбудови
громадянського суспільства.

На користь терміна суспільна можна
віднести той факт, що держава є лише одним із акторів політики (поряд з іншими:
місцевим самоврядуванням, інститутом громадянського суспільства тощо), причому вона
не завжди відіграє головну роль. Адже політика є суспільною, але не тотожною державній,
хоча вона й передбачає використання владних повноважень, але посадовці – не монопольні
учасники і не обов’язково ключові гравці політики.

Щодо публічності політики, то це
є дуже важливою і невід’ємною її характеристикою, оскільки вона обґрунтовує принципи
відкритості і прозорості вироблення політики та передбачає співпрацю широких верств
громадськості, експертів, науковців, недержавних організацій у дискусіях, що передують
ухваленню рішень (чи співрішень). У будь-якому випадку суспільна/державна політика
має бути публічною.

«Public policy», яке часто також
інтерпретується як політика держави та інших публічних політичних організацій по
задоволенню потреб населення. У силу сказаного поняття «public policy» висловлює
не тільки зміст державної політики, а й політико-управлінську діяльність численних
інститутів і органів політичної системи суспільства в цілому.

Суспільна політика – це курс дій
(або утримання від дій – бездія), обраний органами влади для розв’язання певної
суспільної проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем, що ґрунтується на
суспільних цінностях і впливає на життя суспільства

На
думку В. Тертички, термін «суспільна політика» – підкреслює, що вона
проводиться в суспільстві, для суспільства і в умовах розбудови громадянського
суспільства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+