Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сучасна релігійна ситуація в Україні


4. Сучасна релігійна
ситуація в Україні

Головними тенденціями
розвитку релiгiйної ситуації в Україні є:

 • постійне
  зростання значення релiгiйного фактора у суспільному житті держави;
 • збільшення
  кiлькостi релiгiйних конфесій та громад;
 • ускладнення
  міжконфесійних стосунків ( конфлікти на релiгiйному грунтi );
 • нерiвномiрнiсть
  поширення релiгiї на території України;
 • відродження
  та посилення церков національних меншин;
 • поширення
  нетрадиційних релiгiй та сект.

Історія і практика християнства та
інших релігійних течій в Україні за останні роки стали предметом гострої полеміки
як серед світських аналітиків, так і богословів, священнослужителів та парафіян.

Розбудова незалежної Української держави
виявила тяжку історичну спадщину, що дісталася Україні в царині церковного життя
та державно-церковних стосунків. Уся наша історія переповнена спробами використання
церкви як фактора геополітичних змін, етатистськими виявами держави щодо церкви,
намаганням відродити церкву, яка б стверджувала національну самобутність народу
та його природне право на свободу, а також спробами її нищення, нівелювання та уніфікування.

Завдяки певній нормалізації державно-церковних
стосунків, створенню реальної бази для функціонування релігійних організацій, загальній
демократизації українського суспільства відбувається бурхливий процес відродження
релігійно-церковного життя.

Релігійна мережа в Україні станом
на 1 січня 2014 р. представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 36500
релігійних організацій, в тому числі 85 центрів та 290 управлінь, 35013 релігійних
громад (справами церкви опікується 30880 священнослужителів), 471 монастир (чернечий
послух несуть 6769 ченців), 360 місій, 80 братств, 201 духовний навчальний заклад
(навчається 1975 слухачів), 12899 недільних шкіл. Зростає видання церковних друкованих
засобів масової інформації, нині їх кількість складає 390 одиниць. Для богослужінь
релігійні організації використовують 23495 культових та пристосованих під молитовні
приміщень.

Дослідження темпів зростання кількості
церковно-релігійних інституцій свідчить, що розширення релігійної мережі за останні
три роки набуло усталеного характеру і перебуває у межах 2 %. За цей час мережа
релігійних організацій зросла на 1,8 %.

Аналіз поширення релігійних конфесій,
течій і напрямів, кількісних показників релігійних громад демонструє вирівнювання
їх чисельності в різних регіонах країни. Так, якщо на початок 2009 р. у Західному
регіоні (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька області) діяло 11541 первинний осередок віруючих (34,9% від загальної
кількості громад), то на 1 січня 2014 р. – 11937 (або на 3,4 % більше). У цьому
регіоні фактично створена інституційна мережа конфесійно-церковних організацій достатня
для задоволення релігійних потреб віруючих.

Другим за чисельністю релігійних організацій
є Центральний регіон (Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська,
Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ), де кількість
первинних осередків віруючих проти 12045 на початок 2014 р. зросла на 7,3 % і становить
12928 парафій, що дорівнює 36,9 % від загальної кількості релігійних громад.

У Південно-Східному регіоні (Автономна
Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська,
Харківська, Херсонська обл. та м. Севастополь) загальна кількість релігійних осередків
складала 9497 одиниць (28,7 % від загального).

Розподіл церковно-релігійних організацій
за конфесійною ознакою свідчить про домінування в Україні православ’я, до складу
якого входить 18279 парафій (52,2 % від загальної кількості релігійних осередків
віруючих країни) проти 17071 (51,6 %). Водночас, простежується тенденція до зменшення
їх питомої ваги в загальній складовій, а приріст релігійних громад є нижчим загальнодержавного
показника.

Найчисельнішою серед православних
церков є Українська православна церква (УПЦ), мережа якої становить 67,5 % православних
громад країни. Переважна більшість – 5833 громади (47,3 %) розміщені в Північно-Центральному
регіоні, де найбільша їх кількість діє у Вінницькій (975) та Хмельницькій (929)
областях. За останні роки кількість релігійних громад УПЦ збільшилася на 801 одиницю
(6,9 %). Керівництво церквою здійснюється метрополією УПЦ та 46 єпархіальними управліннями.
Сьогодні церква має 12340 парафій (9922 священнослужителя), 191 монастир (4625 ченців),
14 місій, 34 братства, 20 духовних навчальних закладів (4765 слухачів) та 4258 недільних
шкіл. Життя і діяльність УПЦ висвітлюють 110 періодичних релігійних видань.

Українська православна церква – Київського
патріархату (УПЦ КП) за кількістю релігійних громад, що складають її мережу посідає
друге місце в країні після УПЦ. Упродовж останніх трьох років церква розширила мережу
в усіх регіонах країни. Якщо на початок 2009 р. вона нараховувала 4128 парафій то
на 1 січня 2014 р. їх чисельність зросла на 354 одиниці (8,6 %). Найбільша кількість
релігійних громад Київського патріархату діє в Західному регіоні – 1902 (42,4 %)
проти 1773 (42,9 %) на початок 2014 р. У Північно-Центральному регіоні діє 1817
громади (40,5 %), що на 150 більше ніж на початок 2009 р. та 763 (17 %) у південно-східних
областях (на 75 більше проти 2009 р.). Упродовж 2009-2014 рр. приріст релігійних
громад УПЦ КП склав 354 одиниці або 8,6 %В структурі церкви діють патріархія, 34
єпархіальних управління, 4482 громади (3088 священнослужителів), 49 монастирів (175
ченців), 27 місій, 12 братств, 16 духовних навчальних закладів (1136 слухачів) та
1294 недільні школи. Діяльність церкви висвітлюють 36 періодичних релігійних видань.

Кількість громад Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ) зросла порівняно з початком 2009 р. на 24 одиниці. Найбільше
парафій – 827 (68,5 %) діють у західних областях країни. УАПЦ має патріархію, 15
єпархіальних управлінь, 1208 громад (730 священнослужителів), 9 монастирів (10 ченців),
7 місій, 1 братство, 7 духовних навчальних закладів (154 слухачі) та 312 недільних
шкіл. Діяльність церкви висвітлюють 6 періодичних видань.

Громади Української греко-католицької
церкви (УГКЦ) діють в усіх регіонах держави. У Західному регіоні України їх нараховується
3419 (92,4 %). Найбільше – у Львівській (1512), Тернопільській (780) та Івано-Франківській
(660) областях. УГКЦ має в своєму складі 4 митрополії, у структурі яких діють 3
верховноархиєпископських екзархати, 4 архиєпархії та 5 єпархій, 3700 релігійних
громад(2545 священнослужителів, в т.ч. 32 іноземця), 117 монастирів (1265 ченців),
24 місії, 2 братства, 16 духовних навчальних закладів (1389 слухачів). Діяльність
церкви висвітлюють 27 періодичних видань.

За останні роки структура Римсько-католицької
церкви (РКЦ) в Україні набула усталеної форми, а динаміка кількісного розвитку сповільнилася.
Упродовж останніх трьох років кількість громад РКЦ збільшилась на 11 одиниць. Переважна
більшість громад – 497 (54,1 %) зосереджена у Вінницькій (115), Житомирській (121),
Львівській (133), Хмельницькій (128) областях. У регіональному розрізі найбільша
кількість релігійних громад діє у Північно-Центральному регіоні 421 (45,9 %) проти
405 (44,1 %) та 92 (10,0 %) відповідно, у Західному та Південно-Східному регіонах.
Нині РКЦ має у своєму складі Львівську архидієцезію та 6 дієцезій, 16 чернечих управлінь,
918 громад (608 священнослужителів із них 272 іноземця), 100 монастирів (663 ченці),
41 місію, 4 братства, 8 духовних навчальних закладів (619 слухачів), 518 недільних
шкіл. Життя і діяльність РКЦ висвітлюють 13 періодичних релігійних видань.

Протестантизм в Україні налічує 10003
релігійні громади, що складає 28,7 % від усієї релігійної мережі. Найбільше серед
них релігійних спільнот євангельських християн-баптистів (2892). Найвпливовішим
та найчисельнішим протестантським згромадженням є Всеукраїнський союз об’єднань
євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ). Церква практично завершила розбудову
мережі. Структура ВСО ЄХБ порівняно з 2009 р. зросла на 24 громади і складає 1 центр,
26 регіональних та обласних управлінських структур,2574 релігійних громади (3002
священнослужителя в т.ч. 19 іноземців), 95 місій, 2 братства, 41 духовний навчальний
заклад (5672 слухачі). Основи віровчення викладаються у 1408 недільних школах. Внутрішнє
та міжнародне життя церковної спільноти висвітлюється у 14 періодичних релігійних
виданнях.

Другою за кількістю громад є спільнота
прихильників віровчення п’ятидесятників, що нараховує 2717 одиниць (27,2 % від загальної
кількості протестантських громад України), що на 205 більше ніж було на початок
2009 р. Найбільшу їх кількість об’єднує Всеукраїнський союз церков християн віри
євангельської – п’ятидесятників (ВСЦ ХВЄП). Упродовж 2009-2014 рр. кількість громад
збільшилася на 67 одиниць. На сьогодні найбільша їх кількість – 834 (51,4 %) діє
в Західному регіоні. Так, у Рівненській області – 259, Волинській області – 192
та Тернопільській області – 103 громади. У Північно-Центральному та Південно-Східному
регіонах функціонують відповідно 467 та 321 громада ВСЦ ХВЄП. До складу ВСЦ ХВЄП
входять – 1 центр, 27 обласних управлінь, 1622 громади віруючих (2352 священнослужителя
із них 11 іноземців), 52 місії, 2 братства, 17 духовних навчальних закладів (971
слухач), 1045 недільних шкіл. Питання розвитку церкви, її релігійне життя висвітлюють
24 періодичних видання.

Серед протестантських деномінацій
зростає кількість громад Української уніонної конференції церкви адвентистів сьомого
дня (АСД). Найбільша кількість громад – 492 (44,5 %) зосереджена у Північно-Центральному
регіоні. У Західному та Південно-Східному регіонах кількість громад практично рівна
і становить, відповідно 307 та 306 одиниць. На сьогодні мережа громад АСД збільшилась
(на 18 громад) лише в 4 областях України (Львівська, Рівненська, Луганська, Чернігівська)
і має у своєму складі, 1 центр, 9 регіональних управлінь, 1062 громади (1180 священнослужителів),
3 місії, 1 братство, 4 духовні навчальні заклади (510 слухачів), 722 недільні школи.
Внутрішнє та міжнародне церковне життя висвітлюють 10 періодичних видань.

Релігійна мережа Свідків Єгови зменшилась
на 10 одиниць порівняно з 2009 р. за рахунок релігійних громад, які припинили свою
діяльність як юридична особа. Водночас було зареєстровано статут лише 1 громади
(Сумська область). На цей час релігійна мережа нараховує 1 центр та 1096 первинних
організацій (1902 священнослужителя, в т.ч. 20 іноземців).

Новітні для України релігійні організації,
а саме: Церква Христа (115 громад), Новоапостольська церква (58), Пресвітеріанська
церква (72), Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) (50), Українська
лютеранська церква (41), релігійні організації Рідної української національної віри
(59), інші релігійні організації язичників (63), буддисти (57), Товариство свідомості
Крішни (40) мають незначну кількість громад і суттєво не впливають на релігійну
ситуацію в країні.

Релігійні організації харизматичних
церков функціонують у всіх областях країни. Найбільше – 683 (49,6 % від їх загальної
кількості) у Південно-Східному регіоні, зокрема у Донецькій області – 208 (15,1
%). У Північно-Центральному регіоні – 554 (40,2 %), у Західному – 140 (10,2 %).
Загалом їх діє 1377 (13,8 % від загальної кількості протестантських громад України),
що на 105 більше ніж було на початок 2009 р.

Слід зазначити, що 1701 релігійний
осередок репрезентує етноконфесійні утворення. Найбільшу частину з них складають
прихильники ісламу, чисельність яких за останні три роки зросла на 72 одиниці. Переважна
більшість громад – 1151 (95,4 %) діють в Південно-східному регіоні, зокрема, в Автономній
Республіці Крим – 998 (82,7 %), у Північно-Центральному регіоні – 51 (4,1 %), у
Західному регіоні – 5 осередків. Загалом у мусульманському сегменті функціонують
8 релігійних центрів та управлінь,1207 релігійних громад (544 священнослужителя,
в т.ч. 46 іноземців), 8 духовних навчальних закладів (311 слухачів).

Кількість іудейських громад порівняно
з 2009 р. зросла на 14 одиниць, найбільше їх діє у Північно-Центральному регіоні
142 (50,3 %), у Південно-Східному 95 (33,7 %). Іудаїзм представлений 4 релігійними
центрами та 279 громадами (172 священнослужителя, в т. ч. 77 іноземців), 4 місіями
та 7 духовними навчальними закладами (213 слухачів).

У складі Закарпатської (Угорської)
реформатської церкви діє 114 громад (78 священнослужителів, в т. ч. 11 іноземців),
з яких 113 функціонує у Закарпатській області. Німецька євангелічно-лютеранська
церква нараховує 1 центр і 41 громаду (32 священнослужителя, в т. ч. 11 іноземців).
У складі Вірменської апостольської церкви нараховується 28 громад (20 священнослужителів,
в т. ч. 12 іноземців), які діють у 15 областях, м. Києві та м. Севастополі.

Функціонують також поодинокі етноконфесійні
громади чехів, готів, корейців, шведів, а в Автономній Республіці Крим – караїмів
та кримчаків, в Херсонській та Запорізькій областях – менонітів.

Найбільша частка релігійних організацій
національних меншин 1038 (61 %) зосереджена в Автономній Республіці Крим. В регіональному
розрізі найбільшим приростом релігійних громад національних меншин характеризується
Південно-Східний регіон (77,3 % від загальної мережі).

Релігійні громади всіх церков, конфесій,
напрямків і течій обслуговують 30880 священнослужителів, при цьому рівень забезпеченості
становить 88,2 відсотки. Зокрема громадами УПЦ опікується 9922 священнослужителя
(забезпеченість релігійних громад складає 80,4 %), УПЦ КП – 4482 (68,9 відсот),
УАПЦ – 1208 (60,4), УГКЦ – 3700 (68,8), РКЦ – 918 (66,2), ВСО ЄХБ – 2574 (116,6),
ВСЦ ХВЄ – 1622 (145), АСД – 1062 (111,1). Повністю забезпечені священнослужителями
громади п’ятидесятників, баптистів та адвентистів сьомого дня. Актуальною залишається
проблема підготовки священицьких кадрів в Римсько-католицькій церкві, в якій 44,7
% є іноземцями (272 особи).

Станом на 1 січня 2014 р. релігійні
організації використовують 23495 культових та пристосованих під молитовні будівель.

Відповідно до звернень віруючих, у
2011 р. передано у власність (користування) релігійним організаціям 234 культові
та пристосовані під молитовні приміщення. За допомогою органів місцевої виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та залучення позабюджетних коштів впродовж
2011 р. збудовано 300 культових споруд. Провідними релігійними організаціями впродовж
року збудовано: УПЦ – 138, УГКЦ – 72, УПЦ КП – 39, ВСО ЄХБ – 5, Союзом церков ХВЄП
– 6, УАПЦ – 8 культових будівель. В стадії будівництва знаходиться 2399 культових
об’єктів. Водночас релігійні організації користуються 6791орендованими та 971 колишніми
некультовими церковними будівлями.

Рівень забезпеченості релігійних організацій
молитовними приміщеннями становить 66,1 %, в т.ч. Закарпатська (угорська) реформатська
церква забезпечена на – 93, УПЦ – 84,6, РКЦ – на 90,4, УГКЦ – 76,9, Церква АСД –
64,3, ВСО ЄХБ – 68,5, Союз церков ХВЄП – 64,7, УПЦ КП – 64,5, УАПЦ – 59,7, іудейські
організації – 48,2, мусульмани – на 26,7 %

В почергове користування релігійним
громадам передано 338 культових будівель.

Таким чином, на сьогодні утворено
мережу релігійних організацій достатню для задоволення релігійних потреб віруючих.
Динаміка зростання інституційної мережі свідчить про вичерпність екстенсивного розвитку
релігійного середовища. Випереджаючими темпами, порівняно з традиційними церквами,
зростає кількість протестантських та неорелігійних організацій, водночас зберігається
історично-притаманне домінування православ’я.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+