Поиск по сайту

Цілі, зміст і основні етапи виборчої кампанії


Цілі, зміст і основні етапи виборчої кампанії  


Під виборчою кампанією розуміється діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного оприлюд­нення рішення уповноваженого органу державної влади чи місцевого самоврядування, його посадової особи про призначення виборів і до дня офіційного опублікування результатів цих виборів. Іншими словами, виборча кампанія включає всі етапи виборчого процесу. У цьому зв'язку поняття «виборчий процес» і «виборча кампанія» розглядаються як синоніми.

По цілям виборчі компанії можна поділити наступним чином:

а) участь, а не перемога (кандидат або громадське об'єднання ставить своїм завданням не досягнення перемоги, а позначення себе на політичній арені як суб'єкта політичної боротьби);

б) досягнення часткової, повної чи абсолютної перемоги.


Етапи виборчої кампанії

Середня тривалість виборчої кампанії - три тижні - місяць, але в деяких країнах вона триває більше (США, Великобританія). Дата початку виборчої кампанії залежить від дати, на яку призначений день виборів (голосування).

«Нульовий» етап. На цьому етапі ведуться переговори політ консультантів з кандидатом, з замовником кампанії про бюджет кампанії, про гонорари. Спільними зусиллями вибирається округ. На цьому етапі також підбирається команда, яка буде працювати на виборах.

Підготовчий етап. На цьому етапі здійснюється виїзд на місце команди політ консультантів. Чимало сил займає вирішення побутових питань та питань розміщення, оренди приміщення під штаб та районні офіси. Починається набір працівників штабу: шоферів, рознощиків, агітаторів і т.д. Організовується збір підписів на підтримку кандидата і проходить його реєстрація. Працівники штабу організують контакти з друкарнями, засобами масової інформації.

Етап планової роботи. здійснюється основна агітаційна робота, випуск та розповсюдження агітаційно-друкарській продукції, розміщення матеріалів у ЗМІ. Для етапу характерні, максимальний ступінь контролю над виборчим процесом.

«Фінішна пряма». зростає необхідність оперативно реагувати на зміну ситуації. Інформаційний потік, що впливає на виборців, значно збільшується.

Звітний етап.. На цьому етапі непогано також проаналізувати помилки в стратегії і тактиці передвиборної боротьби.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация