Поиск по сайту
Формування основ громадянського суспільства в Україні

Формування основ громадянського суспільства в Україні

Перші елементи формування громадянського суспільства на території сучасної України криються в сивій давнині. Коли в ІХ ст. виникла Київська Русь, її основними державними інститутами стали князь, князівська рада та народне віче.

Взаємодія державних органів влади з громадянським суспільством

Взаємодія державних органів влади з громадянським суспільством

 1. Інституційні структури, що забезпечують взаємодію державних органів виконавчої влади з громадянським суспільством
 2. Напрями взаємодії влади з суспільством. Процедури взаємодій: слухання, діалог, партнерство та інші
Практика взаємодії держави та громадянського суспільства

Практика взаємодії держави та громадянського суспільства

 1. Договори про взаємодію держави й громадянського суспільства та світова практика їх застосування
 2. Інституційна основа взаємодії НУО та уряду. Громадянське суспільство та громадянські ради при органах державної влади. Консультативні громадські ради: особливості організації й діяльності
 3. Державна політика та механізм фінансування НУО та громадських ініціатив
 4. Політика та практика урядів Східної Європи по сприянню НУО в процесі вступу до ЄС
Основні структурні елементи сучасного громадянського суспільства

Основні структурні елементи сучасного громадянського суспільства

Громадянське суспільство має таку саму структуру, як і суспільство в цілому. Його складають багатоманітні суспільні відносини — економічні, соціальні, політичні, соціокультурні тощо та їх суб'єкти, за винятком держави.

Взаємодія громадянського суспільства і держави

Взаємодія громадянського суспільства і держави

 1. Правова держава як основа формування громадянського суспільства
 2. Взаємодія громадянського суспільства і держави
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1687
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация