Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія


Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія

Емпіричний рівень пізнання базується на чуттєвому. Методи емпіричного пізнання: спостереження, експеримент, аналогія. Це знання отримане за допомогою досвіду і має справу з індивідуальними властивостями об’єкту. Основою емпіричного знання є факт (подія, явище, те, що відбулося). Теоретичний рівень пізнання базується на раціональному. Методи теоретичного пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, ідеалізація, сходження від абстрактного до конкретного. Це знання отримане за допомогою розуму (логічного мислення) і має справу з загальними, необхідними, закономірними властивостями об’єкту. Теоретичне знання має справу з теорія (теоретичними законами) Теоретичний рівень пізнання включає в себе: ідея, гіпотеза, проблема, теорія. Ідея – логічна форма відображення, певні зв’язки, котрі спрямовані на їх практичне втілення. Поєднує у собі реальну дійсність, суб’єктивну мету, а також бажання її реалізувати.

Ідея виконує ряд функцій:

  • підсумовує досвід попереднього процесу пізнання;
  • синтезує знання у цілісну систему;
  • виконує роль активних евристичних принципів (дещо нове)
  • спрямовує пошук нових шляхів вирішення проблем.

Ідеї можуть бути: істинними, хибними, конкретними, абстрактними. Ідея оформлюється у вигляді проблеми. Перехід від ідеї до гіпотези – здогадання знання важлива форма розвитку науки – є формою розвитку пізнання, засобом переходу від невідомого до відомого, від незнання до знання, від неповного до повного знання.

Гіпотеза повинна відповідати ряду вимог:

  • повинна пояснювати коло явищ для аналізу яких вона визивається;
  • повинна бути простою, зрозумілою і логічною;
  • повинна бути розрахована на можливість практичного підтвердження.

Гіпотези можеть бути достовірними і недостовірними. Теорія – змістовна сис-ма знань, котра об’єдную деяку сукупність явищ та процесів на відміну від гіпотези. Теорія завжди є знанням достовірним і перевіреним практикою.

Наукова теорія виконує 2 основні функції:

  1. систематизація знань;
  2. відкриття шляхів до пошуку нових знань.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+