Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Закон заперечення заперечення і його співвідношення з іншими законами діалектики


Закон заперечення заперечення і його співвідношення з іншими законами діалектики

Закон заперечення заперечення полягає в тому, що в процесі розвитку предмета на певному етапі він починає змінюватись і заперечувати своє єство (його попередній стан заперечується новим станом). Н-д: небуття – народження – смерть. Згідно з теорією Карла Ясперса час і розвиток іде по спіралі, тобто стосовно певного предмету дані етапи розвитку не повторюються, оскільки час не можна повернути назад, але по життю кожної людини за нею щось залишається (наприклад якщо це письменник, то його твір). Ще 1 приклад: колосок.

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення – студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні – накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна – його оцінка, а бо-ба протилежностей – це вагання: вчити йому питання на екзамен (лінь і бажання чогось досягти) чи ні.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+