Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Предмет соціальної філософії. Місце соціальної філософії в структурі філософії


Предмет соціальної філософії. Місце соціальної філософії в структурі філософії

Предметом соціальної філософії є суспільство, взяте у взаємодії всіх його сторін, тобто як цілісна соціальна система, а також закони функціонування і розвитку суспільства. Це означає, що соціальна філософія розглядає і пояснює різні суспільні явища та процеси на макрорівні, тобто на рівні всього суспільства як соціальна системи, яка саморозвивається і самовідтворюється. Її в першу чергу цікавлять не стільки специфічні особливості, скажімо, економічних, політичних або ж духовних явищ – це головним чином предмет інших наук, скільки їх місце в цілісній структурі суспільства та роль, яку вони відіграють у його існування і розвитку.

Соціальна філософія розглядає також взаємодії між собою різних суспільств. У полі її зору знаходяться і ті явища і процеси суспільного життя, які характеризують розвиток усього людства. У цьому випадку предметом соціальної філософії виступає історичний процес у його цілому, взаємодія його об’єктивних і суб’єктивних сторін, закономірності його розвитку.

Отже, оскільки предметом соціальної філософії є суспільство, яке складається з окремо взятих індивідів, то її місце в структурі філософії є дуже важливим. Тому, що без існування людини було б неможливе існування філософії як такої. Отже, соціальна філософія розглядає особливості розвитку і співіснування між собою, так би мовити, першооснови виникнення філософії взагалі, тобто людини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+