Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Природні передумови, причини та умови становлення і розвитку соціуму


Природні передумови, причини та умови становлення і розвитку соціуму

Карл Поппер: Історична закономірність не існує. Історицизм – це уявлення про існування історичної необхідності. Розвиток суспільства як природньо-історичний процес. Природний процес – це процес підкорений об’єктивним законам. Історичний процес – процес, коли передумови-розсилання знімає сама себе в своєму іншому, зберігає себе в ньому як необхідна умова подальшого розвитку.

Розвиток суспільства – це зміна його структури в часі. Його структура: виробничі, економічні, політичні, соціальні відносини, духовна сфера життя суспільства.

Основою суспільного розвитку є матеріальне виробництво, його характер в значній мірі визначає структуру суспільства, і його існування обов’язково. Суспільство конфліктне, різнорідне (тривале існування ідеї про єдність всіх людей у суспільстві).

Розвиток суспільства відбувається завдяки його конфліктності, внутрішньої суперечливості – це не обов’язково прогрес, може бути і регрес. За існуючої організації суспільного життя багато проблем (екологічні, демографічні) не можуть бути дозволені і можуть бути тільки погіршуючими, для їх вирішення потрібен новий порядок, організація суспільної життєдіяльності. Зміна таких порядків і є суспільний розвиток.

Суспільство (від лат. Societas – соціум, соціальність, соціальне) – у широкому сенсі: сукупність всіх способів взаємодії та форм об’єднання людей. Виражається їх всебічна залежність один від одного; у вузькому сенсі: генетично таабо структурно певний тип – рід, вид, підвид і т. п. Загально-ня, постає як історично певна цілісність або як відносно самостійний елемент подібної цілісності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+