Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правосвідомість. Його роль в житті суспільства, у розвитку демократії, формуванні людини


Правосвідомість. Його роль в житті суспільства, у розвитку демократії, формуванні людини

Правосвідомість – це система поглядів, уявлень, почуттів, установок, що виражають ставлення людей до діючого або бажаного права, до інших правових явищ, до поведінки людей як правомірному чи протиправному.

По суті правосвідомість являє собою всяке суб’єктивне ставлення людей до права.

З точки зору змісту в рамках феномену правосвідомості можна виділити декілька компонентів:

  • раціональний компонент (погляди, уявлення, ідеї про право);
  • психологічний компонент (почуття, емоції, викликані правом і виражають певне ставлення до діючого або бажаного права);
  • поведінковий компонент (установка на певну поведінку в правовій сфері, готовність діяти певним чином – у відповідність або всупереч праву).

Традиційно в рамках правосвідомості виділяють два великих комплексу:

  1. правову ідеологію
  2. правову психологію.

Особливу роль відіграє правосвідомість в процесі застосування права. У цьому випадку першорядне значення належить професійному правосвідомості, тобто правосвідомості суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів та інших працівників правозастосовних органів. Особлива роль правосвідомості в цьому випадку визначається тим, що посадові особи вибирають норми права, що підходять до даної ситуації, здійснюють їх тлумачення і виносять рішення у справі на основі норм права, керуючись виключно своїм правосвідомістю. Правозастосовні органи повинні конкретизувати загальні приписи правових норм стосовно конкретної життєвої ситуації, тобто їх діяльність тягне юридичні наслідки. Правосвідомість працівників цих органів впливає на якість виносяться актів застосування права. Будь-які деформації правосвідомості можуть негативно відбитися на істинності та правомірності прийняті юридичних рішень. Тому правосвідомість – це не просто теоретична категорія, воно має велике практичне значення, бо в процесі застосування права правосвідомість посадових осіб по суті впливає на виникаючі юридичні наслідки. 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+