Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Об’єкт та предмет геополітики


Об’єкт та предмет геополітики

Термін “геополітика” складається з двох грецьких
слів: geoземляpolitikos — все, що пов’язане з місцем: держава, громадянин тощо.

Термін “геополітика” вперше запропонував
шведський учений і політик Р. Челлен, а в своїй головній праці “Держава як форма
життя” розробив наукові засади геополітики — вчення про державу як географічний
організм, що розвивається у певному просторі.

Об’єкт геополітики – це планетарний простір – тверда суша, вода (моря і океани), повітряна оболонка,
яка огортає земну кулю, тобто простір з державами, їх кордонами, ресурсами і т.
д.

Предмет геополітики – це взаємовідносини між геополітичними
суб’єктами при вирішенні світових і регіональних проблем (з урахуванням впливу всіх
видів простору).

До предмета дослідження геополітики
належить широке коло питань:

– закономірності
виникнення, трансформації і функціонування світової геополітичної системи;

– чинники, що впливають
на трансформації сучасної системи міжнародних відносин;

– формування і розвиток
геополітичних регіонів різних ієрархічних рівнів;

– проблеми територіального
розвитку держав, просторові аспекти їх взаємодії на міжнародній арені;

– вплив географічних
факторів на зовнішню та внутрішню політику держав;


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ