Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

69. Програми реконструкції та розвитку Африки в системі геополітичних відносин


Програми реконструкції та розвитку Африки в системі
геополітичних відносин

Важливою складовою частиною
світового співтовариства є Африка. Серед більшості африканських країн не
дістала підтримки концепція вестернізації, тобто орієнтації на соціальні
інститути, еталони права Заходу, зокрема США. Водночас не набула розвитку ідея
геополітичного тяжіння Африки до Євразії.

За Африкою утвердилася стійка
репутація найконфліктнішої сфери суспільного життя. Це зумовлено складним
переплетінням різних конфліктогенних чинників: етнічного, кланового,
конфесійного, суперечностями соціально-економічного, політичного характеру
тощо.

Більшість геополітиків, за винятком
С. Хантінгтона, не визнають існування єдиної африканської цивілізації, а й сам
Хантінгтон весь час робить застереження і перед категорією “африканська
цивілізація” в дужках додає – “можливо”.

В Африці сформувалися два великих
геополітичних простори, розділених конфесійними відмінностями: Північно-Східна Африка, що тяжіє
до мусульманського світу, і другий – Тропічна
Африка
на південь від Сахари з можливим центром в ПАР. Цей
цивілізаційний і геополітичний розкол привів до наростання ісламського фундаменталізму,
прихильники якого оголосили «священну війну» проти світських держав регіону
Алжиру, Єгипту, Судану.

Геополітики справедливо вважають
Африку найбільш конфліктогеним регіоном планети.

Сьогодні важливу роль у розвитку
Африки грає Африканський Союз – регіональна міжнародна міжурядова організація, що об’єднує 53 держави,
включаючи Сахарську Арабську Демократичну Республіку. Згідно Установчому акту
Африканський Союз ставить перед собою дуже значимі цілі: досягти єдності і
солідарності між країнами і народами Африки; посилити політичну та
соціально-економічну інтеграцію континенту, заохочувати співробітництво в усіх
сферах людської діяльності, щоб підняти стандарти життя африканських народів.
Формально в Африканському Союзі створені Панафриканський
парламент і спільні збройні сили
, але поки ці інститути не мають
значущого політичного впливу на всьому континенті.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+