Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

47. Перспективи розвитку світової енергетики


Перспективи розвитку світової енергетики. Енергетична проблема геополітичних відносин

Світова енергетична система знаходиться на роздоріжжі. Поточні глобальні тенденції в постачанні та споживанні енергії є явно нестійкими – нестійкими в екологічному, економічному та соціальному плані.

Найбільш перспективними джерелами енергії є атомна і сонячна; окремо можна говорити про використання енергії водню.

Однак, після використання радіоактивних речовин, на АЕС утворюються високорадіоактивні шлаки, які залишаються протягом сотень років джерелом небезпечного радіоактивного зараження. На сьогодні немає загальновизнаного способу безпечного захоронення цих шлаків.

Якщо збережеться сучасна енергетична модель (використання вуглецевого палива), то в якості палива почнуть використовувати: нафтоносні сланці, бітумінозні породи, важку нафту.

Однак необхідність скорочення викидів вуглекислого газу потребує використання безвуглецевих джерел первинної енергії.

Нова стратегія передбачає використання водню, який можна отримати з природного газу; енергії біомаси; сонячної енергії; ядерного палива: за умови забезпечення необхідного рівня безпеки.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в перспективі в системах енергопостачання будуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні види енергії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+