Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Парламентські процедури, законодавча, установча, процедура здійснення парламентського контролю


Парламентські процедури — це встановлений нормами права порядок розгляду і прийняття рішень у парламенті.

До парламентських процедур відносять процедури законотворенняформування органів судової і виконавчої влади та здійснення парламентського контролю за діяльністю останніх.

Головним видом парламентських процедур є законодавча процедура.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, затвердженим Законом України “Про Регламент Верховної Ради України від 10.02.2010 р., законодавча процедура включає такі стадії:

  • внесення та відкликання законопроектів;
  • розгляд законопроектів у першому читанні;
  • розгляд законопроектів у другому читанні;
  • розгляд законопроектів у третьому читанні;
  • підготовка прийнятих законів до направлення на підпис Президенту України;
  • повторний розгляд Верховною Радою України законів, повернених Президентом України;
  • прийняття постанов та інших актів Верховної Ради України;
  • опублікування, зберігання законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України.

Підписані Президентом України закони публікуються в газеті “Голос України” та у Відомостях Верховної Ради України. Публікація законів у цих друкованих засобах масової інформації вважається офіційною. Підписані Головою Верховної Ради України постанови та інші акти Верховної Ради не пізніше наступного дня після їх підписання передаються Апаратом Верховної Ради для опублікування в газеті “Голос України” та у Відомостях Верховної Ради України. У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради оригіналу такого акта не пізніш як через 10 днів з дня виявлення невідповідності публікується в газеті “Голос України” та в черговому номері Відомостей Верховної Ради України уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради. Підписаний Президентом України закон, а також підписані Головою Верховної Ради України постанови та інші акти Верховної Ради є оригіналами і зберігаються в Апараті Верховної Ради в установленому порядку. Всі інші примірники закону, постанов та інших актів Верховної Ради є копіями.

До основних парламентських процедур належить також установча процедура. Вона охоплює собою процедури надання згоди та призначення Президентом Прем’єр-міністра, прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів; призначення суддів Конституційного Суду;

Важливою парламентською процедурою є процедура здійснення парламентського контролю. Верховна Рада відповідно до своїх повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює парламентський контроль за забезпеченням конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України, додержанням законів та інших актів, за виконанням загальнодержавних програм і бюджету, діяльністю органів, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+