Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття норми конституційного права


Поняття норми конституційного права

Конституційно-правові норми – загальнообов’язкові правила поведінки встановлені або санкціоновані державою для регулювання державно-правових відносин, які реалізуються через права і обов’язки суб’єктів правовідносин і забезпечуються примусовою силою держави.

Вони мають державно-владний характер, є формально визначеними загальнообов’язковими правилами поведінки; закріплюються в правових актах, що видаються компетентними державними органами; мають двосторонній характер, тобто встановлюють не тільки права, але й обов’язки учасників правовідносин. 

Конституційно-правові норми мають свої особливості.

  • по-перше, ці норми приймаються з приводу політики, але не є її формальним виразом;
  • по-друге, вони мають державно-владний характер і їх порушення тягне за собою конституційно-правову відповідальність;
  • по-третє, конституційно-правові норми відрізняються від інших правових норм підвищеним ступенем стабільності і більшим ступенем охорони з боку Конституції України;
  • по-четверте, відміну від інших правових норм, вони мають більшу юридичну силу і особливості предмета та методу правового регулювання.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+