Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції конституційного права


Функції конституційного права

Наука конституційного права має характерні функції, що визначаються насамперед її предметом. У них розкривається сутність, призначення, роль конст. права для правотворчої і правозастосовної діяльності.

Наука конституційного права реалізує кілька взаємопов’язаних між собою функцій, а саме: політичну, ідеологічну, прогностичну, комунікативну, експертну.

Політична функція спрямована на формування політичних переконань і орієнтацій у суспільстві, на становлення високої політико-правової культури, без якої не існує ні цивілізованого суспільства, ні правової держави.

Ідеологічна функція полягає в тому, що вона аналізує ідеї і цінності, які втілено у чинній Конституції України, а також ідеї і цінності, які бажано було б втілити в державно-правову практику.

На сучасному етапі зростає роль прогностичної функції. Це пов’язано насамперед із формуванням нової правової системи України, основою якої є конституційні норми. Підвищується значення соціального і юридичного прогнозування в стратегії законотворчого і в цілому нормотворчого процесу, прогнозування розвитку конституційного процесу, сприйняття населенням республіки державно-правових новацій.

Комунікативна функція пов’язана з інформаційними відносинами, з формуванням суспільної оцінки діяльності державних і самоврядних органів, розвитком конституційного процесу в державі.

Експертна функція проявляється в тому, що фахівці з конституційного права дедалі частіше залучаються до виконання експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з конституційного права


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ