Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

Угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

 

 «___» _____________ 20___ р. № ____

 

____________________________________________________________________________

(повне найменування органу,
що прийняв рішення

____________________________________________________________________________

про створення дитячого
будинку сімейного типу)

в особі
______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по
батькові)

і батьки-вихователі
___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по
батькові,

_____________________________________________________________________________

число, місяць, рік
народження, паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)

що проживають
______________________________________________________________

(адреса)

уклали цю угоду про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу, до якого влаштовуються діти на підставі відповідного рішення
_________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, рік народження)

______________________________________________________________________________

 

1. Батьки-вихователі
зобов’язуються:

1) у роботі з дітьми
дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону
дитинства;

2) проводити щороку медичне
обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

3) співпрацювати з місцевими
службами у справах дітей та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у ході здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного
типу; у разі потреби звертатися до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у зв’язку з необхідністю залучення фахівців для вирішення проблемних
питань;

4) брати участь у різних формах
підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому
будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання
дітей повідомляти про це місцеві служби у справах дітей;

6) використовувати в повному
обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в
дитячому будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання,
виховання, розвитку і освіти.

2. Батьки-вихователі несуть
відповідальність за вихованців згідно із законодавством та за діяльність
дитячого будинку сімейного типу.

3.
__________________________________________________________________________

(повне найменування органу,
що прийняв рішення про

_____________________________________________________________________________

створення дитячого будинку
сімейного типу)

зобов’язується:

1) у межах видатків, передбачених
у державному бюджеті на утримання дитячого будинку сімейного типу,
перераховувати щомісяця до 20 числа на особові рахунки обох батьків-вихователів
у банківській установі або виплачувати через підприємства поштового зв’язку
кошти в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;

2) щомісяця виплачувати грошове
забезпечення батькам-вихователям;

3) надати батькам-вихователям
дитячого будинку сімейного типу житлове приміщення

______________________________________________________________________________

(адреса)

_____________________________________________________________________________

загальною площею __________ кв.
метрів виходячи з розрахунку проживання
в дитячому будинку сімейного типу ________ осіб;

4) надати у користування дитячому
будинку сімейного типу земельну ділянку для ведення садівництва та городництва
площею _______ гектарів;

5) надати у користування дитячому
будинку сімейного типу транспортний засіб

______________________________________________________________________________

(найменування)

6) щороку затверджувати кошторис
на підтримання в належному технічному стані будівлі дитячого будинку сімейного
типу після ознайомлення з ним батьків-вихователів;

7) забезпечити соціальне
супроводження дитячого будинку сімейного типу;

8) забезпечити щорічне безоплатне
медичне обстеження дітей;

9) здійснювати координацію
діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов’язаної із
захистом прав дітей.

4. За згодою сторін ця угода може
бути доповнена іншими зобов’язаннями.

5. У разі порушення та неналежного виконання умов цієї угоди
кожна із сторін має право звернутися до суду.

6. Угода може бути розірвана за
згодою сторін.

7. Угода укладається в трьох
примірниках – по одному для кожної із сторін та місцевої служби у справах
дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Ця угода набирає чинності з
дня її підписання.

 

М. П.

 

[attachment=40]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+