Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення

До _____________________________________

(найменування суду)

Заявник: ________________________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Заінтересована особа: ____________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

 

СКАРГА

НА ПОСТАНОВУ У СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Постановою
_________________________________________________________________

(найменування
органу чи посадової особи, що винесли

________________________________________________________________________________

оскаржувану
постанову)

від «___» _____________
20___ р. на мене було накладено адміністративне стягнення у виді
____________________ за адміністративне правопорушення, передбачене ч. ______
ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На підставі
________________________ вважаю, що дії ____________________________

про накладення
адміністративного стягнення є незаконними, оскільки ___________________

________________________________________________________________________________

(вказати
обґрунтування незаконності)

Моя позиція підтверджується
__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(навести
докази)

За таких обставин та
керуючись ст. ст. 287, 288 Кодексу України про адміністративні
правопорушення,

ПРОШУ:

1. Скасувати постанову
____________________________________ від «___» ____________ 20__ р. про
накладення на мене ____________________________________________________

(вказати
вид адміністративного стягнення)

та закрити справу про
адміністративне правопорушення.

2. Викликати у судове
засідання свідків ___________________________________________.

(П. І. Б., адреса)

Додатки:

1. Копія постанови про
накладення адміністративного стягнення.

2. Докази, що підтверджують необґрунтованість
накладення стягнення.

3.
___________________________________________.

4.
___________________________________________.

 

[attachment=41]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+